LATEST ARTICLES

Cách tính công thức tính diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình trụ tròn

Công thức tính diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần...

Cách tính công thức tính diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình trụ tròn: Hình trụ tròn là...

Những nét chính về phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu

Nêu những nét chính trong phong cách nghệ thuật của Tố Hữu Đề bài: Nêu những nét chính trong phong cách nghệ thuật của Tố...

Những cách tân nghệ thuật trong thơ Xuân Diệu

Phân tích những cách tân nghệ thuật trong thơ Xuân Diệu qua một số bài thơ, câu thơ của ông. Những ý chính trong những...

Đoạn văn ngắn về bản sắc dân tộc đậm đà trong thơ Tố Hữu

Viết một đoạn văn ngắn về bản sắc dân tộc đậm đà trong thơ Tố Hữu BÀI LÀM Đoạn văn ngắn về bản sắc dân tộc...

NGUYỄN KHUYẾN LÀ NHÀ THƠ CỦA LÀNG CẢNH VIỆT NAM.

Nhà thơ Xuân Diệu viết: Nguyễn Khuyến là nhà thơ của làng cảnh Việt Nam, phân tích ba bài thơ thu để làm rõ...

Bình giảng bài thơ Khóc Dương Khuê của Nguyễn Khuyến

Bình Giảng bài thơ Khóc Dương Khuê của Nguyễn Khuyến. Trong nền thơ hơn một nghìn năm của dân tộc Việt Nam, nhà thơ Nguyễn...

THIÊN NHIÊN TRONG THƠ MỚI ĐẸP VÀ GỢI CẢM

Đề bài: Thiên nhiên trong nhiều bài thơ mới (1932-1945) đẹp và gợi cảm. Anh (chị) hãy chứng minh điều đó qua những bài...

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TIẾNG ANH 12

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TIẾNG ANH 12 I. Choose the word that has different stress pattern from that of the rest. 1....

Đề kiểm tra 45 phút môn tiếng Anh lớp 12

Đề kiểm tra 45 phút môn tiếng Anh lớp 12 I. Choose the word that has different stress pattern from that of the rest. 1. A....

How to Start Off Training Spanish – Time of Category Actions

An pro creating or publishing internship might be demanded. We're confident our tips will allow you to understand the craft of essay writing and...