Ôn thi THPT Quốc gia môn Đại số: Phương trình Bất phương trình mũ

Thầy Lại Tiến Minh sẽ hướng dẫn các em học sinh Ôn thi THPT Quốc gia môn Đại số bài giảng về Phương trình Bất phương trình mũ

Ôn thi THPT Quốc gia môn Vật Lý: Khái niệm và biểu diễn dao động điều hòa

Thầy Nguyễn Thành Nam sẽ hướng dẫn các em học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Vật Lý bài giảng về Khái niệm và biểu diễn dao động điều hòa.

Video ôn thi THPT quốc gia tổng hợp môn Hình Học

THẦY NGUYỄN VĂN VỊNH sẽ hướng dẫn các em học sinh ôn thi THPT quốc gia môn Hình Học bài giảng ôn thi tổng hợp kiến thức môn Hình học.

Ôn thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh cách viết bài luận Tiếng Anh

Cô Tạ Thị Thanh Hiền sẽ hướng dẫn các em học sinh Ôn thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh cách viết bài luận Tiếng Anh và các cấu trúc cơ bản dạng biến đổi câu trong tiếng Anh.

Ôn thi Quốc gia môn Hóa Cách giải cách giải bài tập có câu hỏi thí nghiệm

Ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa Cách giải cách giải bài tập có câu hỏi thí nghiệm và một số sai lầm thường mắc phải trong đề thi