Công thức tính diện tích và chu vi hình tròn

Công thức tính diện tích và chu vi hình tròn

Diện tích của hình tròn đã được nghiên cứu bởi người Hi Lạp cổ đại trong thế kỷ thứ 5 TCN đã tìm thấy rằng diện tích hình tròn là tỷ lệ thuận với bình phương bán kính của nó.[1] Archimedes sử dụng các công cụ của hình học Elu thấy rằng diện tích một hình tròn là tương đương với một tam giác vuông với chiều dài bằng chu vi hình tròn và chiều cao bằng bán kính của hình tròn

1. Tính diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn được tính theo công thức: Bình phương bán kính hình tròn nhân với PI(3,14)

Cách tính chu vi hình tròn và diện tích hình tròn

Hoặc Bình phương đường kính nhân Pi chia cho 4

Cách tính chu vi hình tròn và diện tích hình tròn

Cách tính diện tích hình tròn

Trong đó:

r: Bán kính hình tròn

d: Đường kính hình tròn

π = Hằng số PI bằng 3.14

2. Chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi hình tròn bằng tích đường kính nhân với PI

Cách tính chu vi hình tròn và diện tích hình tròn

Hoặc lấy đường kính nhân PI

Cách tính chu vi hình tròn và diện tích hình tròn

Công thức tính chu vi hình tròn

Trong đó:

r là bán kính hình tròn

d là đường kính hình tròn

3.14 là hằng số PI

Công thức tính diện tích và chu vi hình tròn.

Sau đây là một số ví dụ để các em tham khảo.

Bài tập 1. Cho hình tròn có đường kính 4m, tính chu vi và diện tích hình tròn đó.

C1. diện tích hình tròn là:

S=d2.3,14/4=4.4.3,14/4=12,56(m2)

Chu vi hình tròn là:

C=d.3,14=4.3,14=12,56(m)

C2. Bán kính hình tròn là:

r=d/2=4/2=2(m)

diện tích hình tròn là:

S=r2.3,14=2.2.3,14=12,56(m2)

Chu vi hình tròn là:

C=2.r.3,14=2.2.3,14=12,56(cm)

Bài tập 2. Cho Hình tròn có chu vi là 18,84cm. tính diện tích hình tròn.

Giải:

Đường kính hình tròn là:

d=C/3,14=18,84/3,14=6(cm)

Diện tích hình tròn là:

S=d.d/4.3,14=169,56(cm2)

3. Tính diện tích phần tô đậm hình tròn (xem hình vẽ bên) biết 2 hình tròn có cùng tâm O và có bán kính lần lượt là 0,85m và 0,5m.

Giải:

Diện tích hình tròn lớn là:

S1=0,85.0,85.3,14=2,27(m2)

Diện tích Hình tròn nhỏ là

S2=0,5.0,5.3,14=0,785(m2)

Diện tích phần tô màu là:

S=2,27-0,785=1,485(m2)

Trên đây là hướng dẫn về công thức tính chu vi hình vuông diện tích hình tròn một cách cụ thể và dễ nhớ nhất. Bên cạnh đó, các bài tập áp dụng bên dưới  sẽ giúp các em luyện tập được nhiều hơn và dễ nhất. Hãy cùng tham khảo các  bài viết tương tự để học tốt nhất nhé. Chúc các bạn thành công .

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *