Các công thức cần thiết của phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz

Trước khi bước vào hình học tọa độ không gian, thì đây là những công thức cần thiết của phương pháp tọa độ mà các bạn cần nằm lòng. – Bài viết... Read more

Công thức tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

Định nghĩa mặt cầu Tập hợp các điểm M trong không gian cách điểm O cố định một khoảng R (R>0) không đổi gọi là mặt cầu có tâm O... Read more

Các phương pháp tính tích phân và ví dụ thường gặp

I. Tính tích phân bằng phương pháp phân tích 1/ Phương pháp tính tích phân: Đối với phương pháp phân tích này thì việc sử dụng các đồng nhất thức để... Read more

Khái niệm cực trị hàm số và các định lý về cực trị của hàm số

Bài viết chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 1 số dạng bài tập có liên quan đến cực trị của hàm số cơ bản. Các dạng bài tập này chủ... Read more

Lý thuyết chung về sự đồng biến và nghịch biến của hầm số

Xét sự đồng biến nghịch biến của hàm số y = f(x) trên 1 khoảng nhất định thực chất là chúng ta xét dấu của đạo hàm y’ trên khoảng... Read more

Phương pháp tìm cực trị của hàm số thường gặp

Tìm cực trị của hàm số là 1 dạng bài tập rất quan trọng và thường xuyên gặp trong các đề thi ĐH – THPT QG môn Toán nhất là... Read more

Tính chất và khảo sát hàm số logarit cơ bản

1/ Khái niệm hàm số logarit Giả sử ta có a là 1 số dương và a ≠ 1 thì Hàm số có dạng y=loga x thì được gọi là hàm số lôgarit... Read more

Đạo hàm là gì? cách tính đạo hàm

Đạo hàm là gì? Trong giải tích của toán học thì đạo hàm của một hàm số thực chính là mô tả sự biến thiên của hàm số đó tại... Read more

Bảng đạo hàm các hàm số cơ bản và bài tập ứng dụng

Bảng đạo hàm các hàm số cơ bản gồm các hàm số đa thức, phân thức hữu tỉ hay hàm số căn bậc hai, hàm số lũy thừa, hàm số... Read more

Phương pháp tính nguyên hàm lượng giác

Các bài toán về lượng giác là một trong số các bài toán cơ bản của chương trình toán trung học phổ thông và các bài tập về tính nguyên... Read more