Thứ Sáu, Tháng Hai 21, 2020
Home Tags Những bài văn hay 10

Tag: những bài văn hay 10

PHÂN TÍCH TÂM SỰ CỦA NGUYỄN DU TRONG BÀI ĐỘC TIỂU...

 BÀI VĂN MẪU PHÂN TÍCH TÂM SỰ CỦA NGUYỄN DU TRONG BÀI ĐỘC TIỂU THANH KÍ ​ Đề bài: Qua bài Độc Tiểu Thanh kí, hãy...

Chứng minh nhận định bài Đại cáo bình Ngô là “Thiên...

Chứng minh nhận định bài Đại cáo bình Ngô là “Thiên cổ hùng văn”     *Giải thích “Thiên cổ hùng văn”; áng văn hùng tráng cả...

Phân tích bài thơ Đọc Tiểu Thanh kí- Nguyễn Du

Đề bài: Em hãy phân tích bài Độc Tiểu Thanh Kí của Nguyễn Du. Phân tích bài thơ Đọc Tiểu Thanh kí- Nguyễn Du Đau đớn...

CẢM NHẬN VỀ VẺ ĐẸP HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT XI-TA TRONG...

Đề bài:Anh chị hãy viết bài văn về vẻ đẹp hình tượng nhân vật Xi-ta trong đoạn trích "Ra-ma buộc tội"? CẢM NHẬN VỀ VẺ...

TƯ TƯỞNG NHÂN NGHĨA TRONG THƠ VĂN NGUYỄN TRÃI

Đề bài: Em hãy làm rõ tư tưởng nhân nghĩa trong thơ văn Nguyễn Trãi. TƯ TƯỞNG NHÂN NGHĨA TRONG THƠ VĂN NGUYỄN TRÃI ​ Tư tưởng...