Đề kiểm tra môn Địa học kì 1 lớp 7

Tiết 14                                               Ngày soạn:…………. Tuần 7            KIỂM TRA MỘT TIẾT ĐỊA 7      Ngày kiểm:……….   I- Mục tiêu: 1- Kiến thức: HS tái hiện lại các kiến thức đã học... Read more

Đề kiểm tra học kì 1 Địa lí 7

Đề kiểm tra học kì 1 Địa lí 7 I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm) Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa ở đầu ý đúng trong... Read more