Đề kiểm tra học kì 1 Địa lí 7

Đề kiểm tra học kì 1 Địa lí 7

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa ở đầu ý đúng trong các câu sau:

Câu 1. Biểu đồ dưới đây là biểu đồ khí hậu của môi trường nào?

A. Nhiệt đới.       B. Xích đạo ẩm.       C. Nhiệt đới gió mùa.         D. Hoang mạc.

Câu 2. Các cây công nghiệp chủ yếu ở đới nóng là:

A. Cà phê, cao su, bông, ngô.
B. Cao su, lạc, chè, khoai.
C. Cà phê, cao su, bông, dừa, lạc, mía.
D. Cao su, cà phê, chè, ngô, lạc.

Câu 3. Dân số ở đới nóng chiếm:

A. Gần 50% dân số thế giới.     B. Hơn 35% dân số thế giới.
C. 40% dân số thế giới.            D. Khoảng 60% dân số thế giới.

Câu 4. Ý nào dưới đây không phải là hoạt động kinh tế cổ truyền ở hoang mạc?

A. Chăn nuôi du mục, vận chuyển hàng hóa.
B. Trồng trọt trong các ốc đảo, chăn nuôi.
C. Khai thác dầu khí, khoáng sản.
D. Vận chuyển hàng và buôn bán qua các hoang mạc.

Câu 5. Chọn các cụm từ trong ngoặc (2 – 3 tháng, 3 – 4 tháng, thực vật, động vật, -80C, -100C, mùa hạ, mùa xuân) và điền vào các chỗ trống (…) trong câu sau cho phù hợp:

“Ở gần cực khí hậu lạnh quanh năm, mùa hạ chỉ dài ……(1)… Nhiệt độ trung bình luôn dưới ……(2)…… Đất đóng băng quanh năm, ……(3)…… chỉ phát triển được vào …….(4)…… ngắn ngủi trong những thung lũng kín gió, khi lớp băng trên mặt tan đi”.

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (4,0 điểm): Dựa vào biểu đồ dưới đây và kiến thức đã học, hãy:

  • Nhận xét và giải thích tình hình tăng dân số thế giới từ đầu thế kỷ XIX đến cuối thế kỷ XX.
  • Nêu hậu quả của việc tăng dân số nhanh.

Đề thi hk1 môn địa lý lớp 7

Câu 2 (3,0 điểm): Dựa vào lược đồ dưới đây và kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao châu Phi có khí hậu nóng và khô vào bậc nhất thế giới.

Đề thi hk1 môn địa lý lớp 7

Với đề tham khảo “Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Địa Lí” chúc các bạn học tốt!

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *