Đề cương ôn tập Địa lí lớp 9

   ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II Môn ĐỊA LÍ 9 I/ VÙNG ĐÔNG NAM BỘ 1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng ntn... Read more

Đề cương ôn tập môn Địa lý lớp 9

Đề cương ôn tập  môn Địa lý lớp 9 Câu 1: Trình bày đặc điểm các dân tộc và sự phân bố các dân tộc của nước ta? Gợi ý:... Read more