LƯU HUỲNH ĐIOXIT

LƯU HUỲNH ĐIOXIT Lưu huỳnh điôxít còn được gọi là khí sunfurơ, có công thức hóa học là SO2 I. LƯU HUỲNH ĐIOXIT CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT Lưu huỳnh điôxít... Read more

Tính chất hóa học của canxi oxit và bài tập áp dụng có lời giải

CANXI OXIT Canxi oxit có công thức hóa học là CaO, tên thông thường là vôi sống. Canxi oxit thuộc loại oxit bazơ Canxi oxit – Vôi sống I. CANXI... Read more

DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG

DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG I.Kiến thức cần nhớ về dãy phản ứng hóa học của kim loại Dãy hoạt động hóa... Read more

Đề cương ôn tập Hóa học lớp 9

Đề cương ôn tập Hóa học lớp 9 Năm học 2017-2018 I. Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa: a. Al → Al2O3 → Al2(SO4)3 →... Read more

Công thức tính hiệu suất phản ứng hóa học dễ hiểu nhất

Trong phản ứng hóa học có phải tất cả các phản ứng đều phản ứng 100% cũng như sản phẩm thu được thực tế đều bằng lượng sản phẩm tính... Read more