Chỉ tiêu hệ cao đẳng của trường đại học Sài Gòn

Các ngành đào tạo cao đẳng: 500 chỉ tiêu 

Khối ngành sư phạm:

Giáo dục Mầm non: Kể chuyện – đọc diễn cảm, hát – nhạc, văn; Kể chuyện – đọc diễn cảm, hát – nhạc, sử; Kể chuyện – đọc diễn cảm, hát – nhạc, ngoại ngữ; chỉ tiêu: 75

Giáo dục Tiểu học: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Sử; Toán, Văn, Sinh; chỉ tiêu: 75

Giáo dục Công dân: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Sử; chỉ tiêu: 25

Sư phạm Toán học: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Anh; chỉ tiêu: 25

Sư phạm Vật lí: Lý, Toán, Hóa; chỉ tiêu: 25
Sư phạm Hóa học: Hóa, Toán, Lý; chỉ tiêu: 25
Sư phạm Sinh học: Sinh, Toán, Hóa; chỉ tiêu: 25

Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Lý; Toán, Văn, Hóa; Toán, Văn, Sinh; Toán, Văn, Sử; Toán, Văn, Địa; chỉ tiêu: 25
Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Lý; Toán, Văn, Hóa; Toán, Văn, Sinh; Toán, Văn, Sử; Toán, Văn, Địa; chỉ tiêu: 25
Sư phạm Kinh tế Gia đình: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Lý; Toán, Văn, Hóa; Toán, Văn, Sinh; Toán, Văn, Sử; Toán, Văn, Địa; chỉ tiêu: 20

Sư phạm Ngữ văn: Văn, Sử, Địa; Văn, Sử, Ngoại ngữ; chỉ tiêu: 25
Sư phạm Lịch sử: Sử, Văn, Ngoại ngữ; chỉ tiêu: 25
Sư phạm Địa lí: Địa, Toán, Văn; Địa, Toán, Anh; chỉ tiêu: 25
Sư phạm Âm nhạc: Hát – xướng âm, Thẩm âm – tiết tấu, Văn; Hát – xướng âm, Thẩm âm – tiết tấu, Ngoại ngữ; chỉ tiêu: 25

Sư phạm Mĩ thuật: Hình họa, Trang trí, Văn; Hình họa, Trang trí, Ngoại ngữ; chỉ tiêu: 25
Sư phạm Tiếng Anh: Anh, Văn, Toán; Anh, Văn, Sử; chỉ tiêu: 25

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
– Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
– Điểm trúng tuyển theo ngành học.

– Các ngành đào tạo sư phạm không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

Nguồn: Dân Trí

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *