Chỉ tiêu tuyển sinh của trường ĐH Sài Gòn

0
1221
Загрузка...
Загрузка...

Các ngành đào tạo đại học: 3.500 chỉ tiêu Khối ngành ngoài sư phạm:

Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch): Môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa; Văn, Sử, Ngoại ngữ; chỉ tiêu: 150

Ngôn ngữ Anh (Thương mại và Du lịch): Anh, Văn, Toán; Anh, Văn, Sử; chỉ tiêu: 250

Quốc tế học: Anh, Văn, Toán; Anh, Văn, Sử; chỉ tiêu: 100
Tâm lí học: Văn, Anh, Toán; Văn, Anh, Sử; chỉ tiêu: 70
Khoa học thư viện: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Sử; Toán, Văn, Địa; chỉ tiêu: 70
Quản trị kinh doanh: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Lý; chỉ tiêu: 350
Tài chính – Ngân hàng: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Lý; chỉ tiêu: 350
Kế toán: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Lý; chỉ tiêu: 350
Quản trị văn phòng: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Sử; Toán, Văn, Địa; chỉ tiêu: 70
Luật: Văn, Toán, Ngoại ngữ; Văn, Toán, Sử; chỉ tiêu: 100
Khoa học môi trường: Toán, Hóa, Lý; Toán, Hóa, Ngoại ngữ; Toán, Hóa, Sinh; chỉ tiêu: 70
Toán ứng dụng: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Anh; chỉ tiêu: 60

phuong-thuc-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-y-duoc-thai-binh

Công nghệ thông tin: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Anh; chỉ tiêu: 160

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử; Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Anh; chỉ tiêu: 70

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Anh; chỉ tiêu: 70

Công nghệ kĩ thuật môi trường: Toán, Hóa, Lý; Toán, Hóa, Ngoại ngữ; Toán, Hóa, Sinh; chỉ tiêu: 70

Kĩ thuật điện, điện tử: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Anh; chỉ tiêu: 70

Kĩ thuật điện tử, truyền thông: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Anh; chỉ tiêu: 70

Khối ngành sư phạm:

Quản lý giáo dục: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Sử; Toán, Văn, Địa; chỉ tiêu: 40

Giáo dục Mầm non: Kể chuyện – đọc diễn cảm, hát – nhạc, văn; Kể chuyện – đọc diễn cảm, hát – nhạc, sử; Kể chuyện – đọc diễn cảm, hát – nhạc, ngoại ngữ; chỉ tiêu: 200

Giáo dục Tiểu học: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Sử; Toán, Văn, Sinh; chỉ tiêu: 200

Giáo dục chính trị: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Sử; chỉ tiêu: 40

Sư phạm Toán học: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Anh; chỉ tiêu: 40

Sư phạm Vật lí: Lý, Toán, Hóa; chỉ tiêu: 40
Sư phạm Hóa học: Hóa, Toán, Lý; chỉ tiêu: 40
Sư phạm Sinh học: Sinh, Toán, Hóa; chỉ tiêu: 40
Sư phạm Ngữ văn: Văn, Sử, Địa; Văn, Sử, Ngoại ngữ; chỉ tiêu: 40
Sư phạm Lịch sử: Sử, Văn, Ngoại ngữ; chỉ tiêu: 40
Sư phạm Địa lí: Địa, Toán, Văn; Địa, Toán, Anh; chỉ tiêu: 40
Sư phạm Âm nhạc: Hát – xướng âm, Thẩm âm – tiết tấu, Văn; Hát – xướng âm, Thẩm âm – tiết tấu, Ngoại ngữ; chỉ tiêu: 40
Sư phạm Mĩ thuật: Hình họa, Trang trí, Văn; Hình họa, Trang trí, Ngoại ngữ; chỉ tiêu: 40
Sư phạm Tiếng Anh: Anh, Văn, Toán; Anh, Văn, Sử; chỉ tiêu: 160

 

Загрузка...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here