Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Lao Động Xã Hội năm 2015

Dự kiến năm 2015 ĐH Lao động Xã hội tuyển 4.619 chỉ tiêu.

Các ngành đào tạo đại học tại Hà Nội: 2.517 chỉ tiêu

Số tt Ngành Khối thi Chỉ tiêu
1 Quản trị nhân lực A, A1, D1 700
2 Kế toán A, A1, D1 767
3 Bảo hiểm A, A1, D1 350
4 Công tác xã hội A, A1, D1, C 400
5 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 300

Các ngành đào tạo đại học văn bằng 2: 200 chỉ tiêu (trường tổ chức thi)

Số tt Ngành Khối thi Chỉ tiêu
1 Quản trị nhân lực A, A1, D1 50
2 Kế toán A, A1, D1 50
3 Bảo hiểm A, A1, D1 50
4 Công tác xã hội A, A1, D1, C 50

Đào tạo tại cơ sở Sơn Tây: 400 chỉ tiêu

Số tt Ngành Khối thi Chỉ tiêu
1 Quản trị nhân lực A, A1, D1 100

 

2 Kế toán A, A1, D1 100
3 Bảo hiểm A, A1, D1 100
5 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 100

Đào tạo tại Cơ sở 2 TPHCM: 1.502 chỉ tiêu

 

Số tt Ngành Khối thi Chỉ tiêu
1 Quản trị nhân lực A, A1, D1 450
2 Kế toán A, A1, D1 400
3 Bảo hiểm A, A1, D1 175
4 Công tác xã hội A, A1, D1, C 175
5 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 302

 

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

– Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *