Lưu ý quan trọng khi thi vào Đại Quốc gia Hà Nội

Những lưu ý quan trọng trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015 khi thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội như: Không sao chép đề thi dưới bất cứ hình thức nào; không đổi phiếu tài khoản với thí sinh khác, không tự ý đổi máy tính khi chưa được phép của cán bộ coi thi.

Không sử dụng bất cứ chương trình nào khác ngoài chương trình đánh giá năng lực, kể cả nháp bài thi.

Lịch thi vào đại học quốc gia Hà Nội 2015

luu-y-quan-trong-khi-thi-vao-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi

Không tự ý đăng nhập, thoát khỏi chương trình, tắt máy tính khi chưa được cho phép.

Nộp phiếu tài khoản và giấy nháp khi thi xong.

Nếu nhìn bài một lần sẽ bị khiến trách. Cảnh cáo thí sinh nếu tiếp tục vi phạm hoặc coi bài người khác, để người khác coi bài mình.

Sẽ bị cảnh cáo nếu thí sinh tự đổi máy tính, sử dụng chương trình khác, tự ý thoát và tắt máy tính.

Thí sinh sẽ bị đình chỉ nếu đưa đề thi ra ngoài hoặc nhận lời giải, viết vào giấy nháp những nội dung không liên quan đến bài thi, có hành động gây rối…

Thí sinh bị khiển trách sẽ bị trừ 25% số điểm bài thi đó, bị cảnh cáo bị trừ 50% số điểm bài thi đó.

Thí sinh bị đình chỉ môn thi nào bị điểm 0 (zero) môn thi đó.

Tước quyền vào ĐH Quốc gia Hà Nội nếu để người khác thi hộ.

Công bố kết quả thi muộn nhất đợt 1 là ngày 6/6/2015 và đợt 2 là ngày 8/8/2015 trên website và các phương tiện thông tin đại chúng. Không tổ chức phúc khảo bài thi đánh giá năng lực.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *