Phương án tuyển sinh của trường CĐ công nghiệp và xây dựng

Phương thức tuyển sinh

Từ năm 2015, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng tuyển sinh trong cả nước theo 2 phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa theo kết quả học tập: Học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm lớp 12 ở bậc học THPT.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại cụm thi do trường đại học chủ trì.

Đối với thí sinh đăng ký hệ tuyển sinh liên thông, nhà trường sẽ tổ chức  thi riêng theo qui định của thông tư 55/2012/TT-BGDĐT gồm một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành (hoặc thực hành nghề).

1.1. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

1.1.1. Tiêu chí xét tuyển:

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng dựa vào kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng xét tuyển dựa vào 02 tiêu chí:

a. Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

b. Tiêu chí 2: Đáp ứng các điều kiện tham gia xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

c. Tiêu chí 3: Xét điểm trung bình chung các môn học trong tổ hợp các môn học của năm học lớp dùng để xét tuyển theo ngành đào tạo (Biểu 01). Điểm trung bình chung của 03 môn xét tuyển phải đạt 5,5 điểm trở lên; Điểm ưu tiên chỉ được cộng để xét sau khi thí sinh đạt ngưỡng xét đã quy định.

– Công thức tính ngưỡng điểm trung bình xét tuyển:

ĐTB = (M1 + M2 + M3)/3 ≥ 5,5 điểm.

Trong đó:

ĐTB là điểm trung bình xét tuyển;

M1, M2, M3 lần lượt là điểm trung bình chung năm học lớp 12 của các môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển.

– Công thức tính điểm xét tuyển:

ĐXT = ĐTB + ĐƯT/3

Trong đó:

ĐXT là điểm xét tuyển vào hệ cao đẳng tại trường;

ĐTB là điểm trung bình chung của 3 môn học lớp 12 theo khối xét tuyển;

ĐƯT = Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng (được quy định trong quy chế tuyển sinh).

1.1.2. Ngành học và chỉ tiêu tuyển sinh:

Đối với phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT. Năm 2015 Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng dành 600 chỉ tiêu (50% tổng chỉ tiêu) theo các ngành học cụ thể như sau:

Mời các bạn xem thêm chi tiết ở dưới đây!

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *