Thứ Bảy, Tháng Tư 17, 2021
Home Tags Trắc nghiệm lịch sử lớp 10

Tag: trắc nghiệm lịch sử lớp 10

Đề thi hết học kì I môn lịch sử 10 năm...

ĐỀ THI HẾT  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn: Lịch sử – lớp 10. (Thời gian làm bài: 45 phút) I. Phần trắc nghiệm đề...

Bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế...

Bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX Câu 1. Ý nào không đúng khi giới về V.I.Lênin những năm...

Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871...

Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871 Câu 1. Quốc tế thứ nhất được thành lập trong hoàn cảnh nào? A.Cuộc đấu tranh...

Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào...

Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân Câu 1. Giai cấp vô sản ra đời là do hệ quả của A.Cách...

Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế...

Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa Câu 1. Khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX, lực lượng sản...

Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu...

Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX Câu 1. Đến giữa thế kỉ XIX, tình...

Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu – Ôn...

Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu Câu 1. Liên hệ kiến thức đã học và cho biết ý nào không phản ánh...

Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII...

Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII Câu 1. Cuối thế kỉ XVIII, tình hình kinh tế nước Pháp có đặc...

Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước – ôn...

Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước Câu 1. Quốc gia cổ đại đầu tiên trên đất nước ta là A.Văn Lang                                                                        B.Âu Lạc C.Champa                                                                        D.Phù...

Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới...

Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) Câu 1. Tên nước Việt Nam có...