ĐỀ CƯƠNG THAM KHẢO ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SỬ 7 

ĐỀ CƯƠNG THAM KHẢO ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SỬ 7                       I/ NỘI DUNG TỪ BÀI 12 ĐẾN BÀI 15 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG... Read more

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 7 năm 2017-2018

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 7 năm 2017-2018 A. Trắc nghiệm (4 điểm): Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng Câu 1: (0,5 đ) Trong xã hội... Read more