Bài tập trắc nghiệm Về chiến tranh giành độc lập các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

0
2224
Загрузка...

Bài học: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Загрузка...

Câu 1. Trước khi người Anh di cư đến vùng Bắc Mĩ, đây là vùng đất

A.Chưa có người cư trú

B.Của thổ dân da đỏ

C.Có người da đen cư trú

D.Có những tộc người da trắng cư trú

Câu 2. Thực dân Anh thiết lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ thuộc kv nào?

A.Ven bờ Đại Tây Dương

B.Ven bờ Thái Bình Dương

C.Khu vực Ngũ Hồ

D.Ven bờ Bắc Băng Dương

Câu 3. Đến thời điểm nào thực dân Anh thiết lập được 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ?

A.Cuối thế kỉ XVII

B.Đầu thế kỉ XVIII

C.Nửa đầu thế kỉ XVIII

D.Cuối thế kỉ XVIII

Câu 4. Đặc điểm kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nửa đầu thế kỉ XVIII là

A.Miền Nam phát triển kinh tế công nghiệp

B.Miền Bắc phát triển kinh tế thương nghiệp

C.Miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển kinh tế công thương nghiệp

D.Cả hai miền Bắc – Nam đều có các đồn điền, trang trại lớn

Câu 5. Yếu tố nào là cơ bản tạo nên sự hình thành một dân tộc mới trên địa bàn 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?

A.Sự phân công sản xuất: miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển kinh tế công nghiệp

B.Cư dân 13 thuộc địa đều là người Anh di cư sang

C.Thị trường thống nhất dần dần hình thành, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ

D.Cư dân thuộc địa đều có mâu thuẫn với chính quyền thực dân Anh

Câu 6. Tại sao thực dân Anh ra sức kìm hãm sự phát triển kinh tế ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ?

A.Nền kinh tế 13 thuộc địa đang thoát dần khỏi sự kiểm soát của nước Anh

B.Nền kinh tế 13 thuộc địa phát triển một cách tự phát

C.Tạo ra phát triển cân đối giữa hai miền Nam và Bắc của 13 thuộc địa

D.Nền kinh tế 13 thuộc địa trở thành đối thủ cạnh tranh với chính quốc

Câu 7. Ý không phản ánh đúng chính sách của chính phủ Anh đối với 13 thuộc địa

A.Cấm 13 thuộc địa sản xuất nhiều mặt hàng công nghiệp, cấm mở doanh nghiệp

B.Cấm đưa hàng hóa từ Anh sang thuộc địa

C.Ban hành chế độ thuế khóa nặng nề

D.Cấm không được khai khẩn những vùng đất ở miền Tây

Câu 8. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa

A.13 thuộc địa bị cấm phát triển sản xuất

B.13 thuộc địa bị cấm không được buôn bán với nước ngoài

C.13 thuộc địa bị cấm không được khai hoanh những vùng đất ở miền Tây

D.Mâu thuẫn giữa nhân dân 13 thuộc địa với chính phủ Anh ngày càng sâu sắc

Câu 9. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

A.Thực dân Anh đặt ra thuế chè

B.Đại hội lục địa lần thứ nhất được tổ chức

C.Đại hội lục địa lần thứ hai thông qua Tuyên ngôn Độc lập

D.Nhân dân cảng Bôxtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh, chính phủ Anh phong tỏa cảng và điều quân chiếm đóng

Câu 10. Tháng 7 – 1776, diễn ra sự kiện lịch sử trọng đại nào ở 13 thuộc địa?

A.Đại hội lục địa lần thứ nhất được tổ chức

B.Đại hội lục địa lần thứ hai được tổ chức

C.Các đại biểu của 13 thuộc địa thông qua Tuyên ngôn độc lập

D.Nghĩa quân giành thắng lợi lớn tại Xaratôga

Chiến tranh giành độc lập của các nước thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ (hình ảnh)

Đáp án

Câu

1B

2A

3C

4C

5C

 

Câu

6D

7B

8D

9D

10C

 

Câu 11. Ngày 4 – 7 – 1776 trở thành ngày Quốc khánh của nước Mĩ vì

A.Là bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa

B.Đại hội lục địa thông qua Tuyên ngôn độc lập, thành lập Hợp chủng quốc Mĩ

C.Là ngày cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa giành thắng lợi

D.Là ngày thực dân Anh công nhận độc lập ở 13 thuộc địa Bắc Mĩ

Câu 12. Hãy ghép mốc thời gian ở cột bên trái với nội dung sự kiện ở cột bên phải cho phù hợp

Thời gian

Nội dung sự kiện

1. Tháng 4 -1775

2. Ngày 4 – 7 – 1776

3. Tháng 10 -1777

4. Năm 1781

a) Nghĩa quân thắng trận quyết định, toàn bộ quân Anh đầu hàng

b) Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập, thành lập chủng quốc Mĩ

c) Chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ

d) Nghĩa quân thắng lớn ở Xaratôga, tạo ên bước ngoặt của cuộc chiến tranh.

A.1 – c, 2 – b, 3 – a, 4 – d.

B.1 – c, 2 – b, 3 – d, 4 – a.

C.1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d.

D.1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d.

Câu 13. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian về cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ: 1. Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập, thành lập Hợp chủng quốc Mĩ; 2. Sự kiện “chè Bôxtơn”; 3. Chiến tranh kết thúc; 4. Hiến pháp nước Mĩ được thông qua; 5. Hòa ước Vécxai được kí kết, Anh chính thức công nhận nền đọc lập của 13 thuộc địa

A.2, 1, 3, 5, 4

B.2, 4, 3, 1, 5

C.1, 3, 2, 4, 5

D.2, 3, 1, 4, 5

Câu 14. Tổng thống đầu tiên của Hợp chủng quốc Mĩ là

A.G.Oasinhtơn

B.A.Lincôn

C.B.Phranklin

D.TÔN GIÁOiépphécxơn

Câu 15. Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?

A.Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh

B.Đưa đến sự ra đời một nhà nước mới ở Tây bán cầu

C.Có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Mĩ phát triển

D.Thúc đẩy phong trào đấu tranh chống phong kiến ở Châu Âu và giành độc lập ở Mĩ Latinh

Câu 16. Hãy lựa chọn phương án thích hợp để hoàn thiện đoạn trích sau về Tuyên ngôn độc lập (4 – 7 – 1776) của nước Mĩ: “Tất cả mọi người đều sinh ra………Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có …….. và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

A.Có quyền bình đẳng……….quyền được sống, quyền tự do

B.Có quyền sống…….quyền được sống, quyền tự do

C.Có quyền bình đẳng………quyền tư hữu tài sản

D.Có quyền tự do………quyền sống

Câu 17. Luận điểm trên được vận dụng trong văn kiện nổi tiếng nào?

A.Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp (1789)

B.Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848)

C.Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945)

D.Tuyên ngôn Độc lập của Inđônêxia (1945)

Đáp án

Câu

11B

12B

13A

14A

15C

16A

17C

 

Trên đây  Bài tập trắc nghiệm Về chiến tranh giành độc lập các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ . Các bạn tham khảo nhé, chúc các bạn ôn tập tốt!

 

Загрузка...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here