Điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 THPT Năng khiếu TP.Hồ Chí Minh

Học sinh được tuyển phải có đủ các điều kiện: Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp ở bậc THCS từ khá trở lên; Xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên; Có điểm xét tuyển (điểm lớp) đạt từ điểm chuẩn trở lên; Thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.
>> Bạn đọc tra cứu kết quả thi theo link dưới đây!
https://drive.google.com/file/d/0By-zeTuwLzuVOUMyLXQtdUQyQjA/view?usp=sharing
diem-thi-vao-lop-10-trung-hoc-pho-thong-nang-khieu-tp-ho-chi-minh-nam-2016
Điểm chuẩn Cơ sở 1:

STT

LỚP

ĐIỂM CHUẨN

1

Toán

33,00

2

Tin (thi Tin)

28,20

3

Tin (thi Toán)

31,00

4

Vật lý (thi Lý)

28,90

5

Vật lý (thi Toán)

30,50

6

Hóa học

33,30

7

Sinh học (thi Sinh)

25,75

8

Sinh học (thi Toán)

30,00

9

Tiếng Anh

34,20

10

Ngữ văn

29,00

11

Không chuyên

24,30

Điểm chuẩn Cơ sở 2:

STT

LỚP

ĐIỂM CHUẨN

1

Toán

25,30

2

Vật lý (thi Lý)

21,30

3

Vật lý (thi Toán)

21,50

4

Hóa học

22,75

5

Tiếng Anh

26,00

6

Ngữ văn

23,35

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *