Bài văn mẫu phân tích cái tôi độc đáo của Tản Đà trong bài Hầu Trời

Đề bài: Em hãy phân tích cái tôi độc đáo của Tản Đà trong bài Hầu Trời. Phân tích cái tôi độc đáo của Tản Đà trong bài Hầu Trời... Read more

Bài văn phân tích bi kịch nhân vật Vũ Như Tô trong vở kịch của Nguyễn Huy Tưởng

Đề bài:Phân tích bi kịch nhân vật Vũ Như Tô trong vở kịch của Nguyễn Huy Tưởng Bài làm: Trong hình tượng về người trí thức, Vũ Như Tô là... Read more

Bài văn mẫu so sánh Việt trong “Những đứa con trong gia đình”và Tnú trong tác phẩm “Rừng xà nu”.

So sánh Việt trong “Những đứa con trong gia đình”và Tnú trong tác phẩm “Rừng xà nu”. * Văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 đã đạt nhiều... Read more

Cảm nhận về bài thơ “Đàn ghita của Lor-ca”

 Bài văn Cảm nhận về bài thơ “Đàn ghita của Lor-ca” Bài làm Đàn ghi ta của Lor-ca của Thanh Thảo – một sự cộng hưởng của những khát vọng... Read more

PHÂN TÍCH NHÂN VẬT NGUYỆT TRONG TRUYỆN NGẮN MẢNH TRĂNG CUỐI RỪNG CỦA NGUYỄN MINH CHÂU

Đề bài:Phân tích nhân vật Nguyệt trong truyện ngắn Mảnh trăng cuối rừng để thấy nhà văn Nguyễn Minh Châu cố gắng đi tìm hạt ngọc ẩn giấu trong bề... Read more