Video ôn thi THPT Quốc Gia môn Sinh học: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Thầy giáo Đinh Quốc Hưng sẽ hướng dẫn các em học sinh ôn tập môn Sinh học với nội dung: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

Định nghĩa: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là những biến đổi trong cấu trúc nhiễm sắc thể.

on-thi-thpt-quoc-gia-mon-sinh-dot-bien-cau-truc-nhiem-sac-the

Hậu quả: Dạng đột biến này làm thay đổi số lượng, trình tự sắp xếp của các gen trên một nhiễm sắc thể và giữa các nhiễm sắc thể khác nhau; do vậy có thể làm thay đổi hình dạng, kích thước và cấu trúc của nhiễm sắc thể.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *