Bình luận về câu ca dao Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng

Bài văn bình luận về câu ca dao Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng

Ca dao tục ngữ là một trong những kho tàng quý báu để chúng ta học hỏi và học tập theo những lời răn dạy của người xưa. Cũng như vậy cha ông ta đã răng dạy chúng ta về tinh thần đoàn kết thông qua câu ca dao Nhiều điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Dưới đây là bài bình luận về câu ca dao Nhiễu điều phủ lấy giá gương người trong một nước phải thương nhau cùng.

đất nước ta đang ngày càng phát triển , con người viết nam được ấm no hạnh phúc một phần cũng nhờ truyền thống đoàn kết từ xưa đến nay của dân tộc ta, Người dân việt nam đã cùng nhau đúng lên hợp lực dể chống lại bao gian nguy bao khó khăn, bao tai biến mới phát triển và tồn tại đến ngày nay. Để nhắc nhở các thế hệ sau phải luôn giữ mãi tinh thần đoàn kết ca dao việt nam có câu:

Nhiều điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng

Đó là lời dạy ân cần, tha thiết của ông cha ta để lại cho con cháu như bài học ở đời.
Ngôn ngữ Việt Nam thật dạng à nhiều ý nghĩa. Ca dao Việt Nam thật phong phú và thật gợi cảm. Câu ca dao trên cũng thế. Nó bao hàm một ý nghĩa thật sâu sắc. Nhiễu điều là tấm nhiễu đỏ được phủ lên mặt gương để giúp gương không bị ố theo thời gian, năm tháng. Đó là vật vô tri vô giác, ma cũng có thể che chở cho nhau để được tồn tại, để được phục vụ cho đời. Song câu ca dao trên không dừng lại ở ý nghĩa đó. Nó còn ngụ một ẩn ý sâu xa: Những con người cùng sống trong một đất nước thì phải biết đùm bọc, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Đó là lẽ sống đạo lý làm người. Tình đoàn kết sẽ giúp chúng ta tồn tại và phát triển trong xã hội. Câu ca dao là lời khuyên răn chân thành nhất của ông cha ta là hướng đi là ngọn đuốc soi sáng đường cho các thế hệ sau.

Thật vậy,, câu ca dao trên là dự đúc kết kinh nghiệm hoàn hảo nhất của tổ tiên để lại. Nếu không nhờ tấm vải đỏ che chở thì gương có còn trong sáng mãi được không? Tất nhiên tấm gương ấy sẽ bị ố mờ theo thời gian. Lúc đó vải vải không còn sử dụng được mà gương cũng thế! Cũng vậy ở con người cần phải có tình thần đoàn kết. Thực tế lịch sử đã chứng minh cho ta thấy rõ điều đó. Thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta ngày nay đâu phải dễ dàng có được. Đó là bao sức người sức của của đồng bào ta đã hợp nhất với nhau. Và tất cả đã cùng nhau đứng lên tạo nên sức mạnh thần kì để đánh đổ giặc ngoại xâm. Tình đoàn kết, gắn bó hợp sức lại với nhau thì sẽ không thể nào tồn tại được. Tình đoàn kết sẽ đem lại cho mọi người những kết quả tốt đẹp nhất.

Nhưng còn nhiều người tự hỏi rằng tại sao người trong một nước thì phải đoàn kết với nhau? Một điều thật dễ hiểu. Bởi lẽ mỗi chúng ta đều cùng chung một dòng giống cùng chung một dân tộc, một tiếng nói, cùn sống chung một lãnh thổ. Những điểm chung đó là sợi dây ràng buộc giúp những người trong một nước gắn bó với nhau. Chúng ta thử nghĩ nếu không may đất nước lâm nguy chẳng lẽ tất cả chúng ta được an vui sinh tồn? Hoặc khi có thiên tai, lũ lụt thì xảy ra thì chúng ta phải hứng chịu. Do đó người trong một nước thì phải thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Đó là tình cảm, nghĩa đồng bào cùng sống trên một lãnh thổ. Chính tình cảm thiêng liêng đó đã giúp cách mạng Việt Nam vượt qua mọi phong ba bão táp và cập bến vinh quang như hiện nay.

Hiểu được ý nghĩa vô cùng sâu sắc ấy mỗi chúng ta cần phải làm gì để thực hiện đúng lời dạy trên? Chúng ta phải biết giúp đỡ lẫn nhau khi gặp hoạn nạn, khó khăn. Chẳng hạn như chúng ta phải đóng góp giúp đỡ trẻ em tàn tật, mồ côi đồng bào bão lụt. Hơn nữa khi có giặc ngoại xâm tất cả phải cùng nhau đứng lên chống giặc. Tình thương là thứ tình cảm được bộc lộ rõ nét nhất qua nhiều hành động cụ thể. Có như thế đất nước mới có thể tồn tại được, cuộc sống nhân dân ta mới ấm no, hanh phúc.

Trong tình hình đất nước ta đang tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trước phức tạp khó khăn thì thì câu ca dao trên có ý nghĩa rất quan trọng. Mỗi người cần phải thể hiện tinh thần đoàn kết,gắn bó với nhau hơn nữa để đưa đất nước ngày một đi lên. Tình đoàn kết sẽ là động lực, là sức mạnh đưa đất nước đến những thắng lợi vẻ vang.

Tuy nhiên trong thực tế không phải ai cũng hiểu và làm được điều đó. Bởi vậy chúng ta phải phê phán, những kẻ sống bàng quan với mọi người, thờ với những khó khăn của đất nước của đồng bào. Những kẻ ấy đáng bị lên án, đnág quét sạch đi. Tất cả chúng ta phải cùng nhai xây dựng đất nước theo lời Bác dạy.

Tóm lại câu ca dao trên là bài học sâu sắc nhất là lời khuyên chân thành nhất của cha ông ta. Đó là đạo lý, là lẽ sống giúp cho thế hẹ sau vương tới tương lại tươi sáng. Tình thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau sẽ đưa chúng ta vượt qua tất cả. Từ đó mỗi con người sẽ luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức nhất là tình thương đồng loại. Tất cả sẽ cùng nhau hợp lức đưa đất nước ngày một đi lên.

Trên đây là là bài bình luận về câu ca dao Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng các bạn hãy cùng tham khảo nhé.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *