Kể lại sự tích bánh chưng, bánh giầy và nêu ý nghĩa của truyền thuyết

Đề bài: Em hãy kể lại sự tích Bánh chưng, bánh giầy và nêu ý nghĩa của truyền thuyết

Bài văn mẫu Kể lại sự tích bánh chưng, bánh giầy và nêu ý nghĩa của truyền thuyết

Khi về già, vua Hùng có những hai mười người con trai, muốn truyền ngôi nhưng không biết truyền cho con nào cho xứng đáng. Nhà vua bèn gọi các con lại và nói:

Tổ tiên ta từ khi dựng nước đã truyền được sáu đời. Nhờ phúc ấm của Tiên Vương, ta đã đánh tan giặc Ân, thiên hạ được hưởng thái bình. Ta già rồi, muốn người nối ngôi ta phải nối được chí ta. Năm nay, nhân lễ Tiên Vương, hễ con nào làm vừa ý ta, ta sẽ truyền ngôi cho.

Các ông Lang ai cũng muốn ngôi báu về mình. Họ không biết làm thế nào để vừa ý cha, chỉ đua nhau làm cỗ sơn hào hải vị cho thật hậu, thật ngon để đem về lễ Tiên vương.

Lang Liêu là con thứ người tám. Mẹ ông trước kia bị vua cha ghẻ lạnh, ốm mà chết. So với anh em, ông thiệt thòi nhất. Từ khi lớn lên, ra ở riêng, ông chỉ chăm lo việc đồng áng, chỉ nhiều lúa, nhiều khoai. Khoai lúa thì tầm thường quá, làm sao so với sơn hào hải vị của những người anh em khác được.

Kể lại sự tích bánh chưng, bánh giầy và nêu ý nghĩa của truyền thuyết

Một đêm, ông nằm mộng thấy thần đến bảo:

Trong trời đất, không gì quý bằng hạt gạo. Chỉ có hạt gạo mới nuôi sống được con người, ăn không bao giờ chán. Hãy lấy hạt gạo làm bánh mà lễ Tiên Vương.

Tỉnh dậy, Lang Liêu mừng lắm. Ông bèn chọn thứ gạo nếp thơm, trắng tinh, đem vo thật sạch, lấy đậu xanh và thịt lớn làm nhân, rồi lấy lá dong trong vườn gói lại thành hình vuông, nấu thật nhừ. Ông lại lấy gạo nếp đồ lên, giã nhuyễn, nặn thành hình tròn.

Ngày lễ Tiên Vương, các ông Lang mang sơn hào hải vị, nem công chả phượng đến. Vua xem qua một lượt và dừng lại ở chồng bánh chứng của Lang Liêu, lấy làm vừa ý. Vua gọi lên hỏi. Lang Liêu kể lại giấc mộng gặp thần. Vua cha ngẫm nghĩ hồi lâu rồi chọn bánh của chàng đem tế trời, đất và Tiên Vương.

Lễ xong vua cho đem bánh ra ăn, ai cũng khen ngon. Vua họp mọi người lại và nói:

– Bánh hình tròn tượng trưng cho trời, đặt tên là bánh giầy. Bánh hình vuông tượng trưng cho đất, lại có các thứ nhân tượng trưng cho cầm thù, cỏ cây muôn loài, đặt tên là bánh chưng. Là bọc ngoài, mĩ vị ở trong là ngụ ý đùm bọc nhau. Lang Liêu dâng lễ vật vừa ý ta, sẽ nối ngôi ta, có Tiên Vương chứng giám.

Từ đấy nhân dân ta chăm nghề trồng trọt, chăn nuôi và nước ta có tục bánh chứng, bánh giầy ngày Tết.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *