Cách làm bài văn lập luận chứng minh

Bài văn lập luận chứng minh là một trong những dạng đề văn khó và để làm tốt được các bài văn này thì các thí sinh cần phải chuẩn bị cho mình những kiến thức nhất định dưới đây là cách làm bài văn lập luận chứng minh.

Cách làm bài văn lập luận chứng minh – tìm hiểu đề và tìm ý

Đối với thao tác này các thí sinh cần chú ý đến yêu cầu của đề bài là yêu cầu chúng ta chứng minh điều gì. Thao tác này là một thao tác hết sức quan trọng để yêu cầu người viết xác định được vấn đề mình cần chứng minh. Những điều cần chứng minh có thể được đưa ra dưới dang luận điểm, câu văn, câu thơ, hình ảnh… Đối với những vấn đề cần chứng minh gián tiếp thì các bạn cần tìm ra những vấn đề cần chứng minh đằng sau thông điệp ngầm ấy.  Sau khi xác định được yêu cầu của bài văn tức là ta đã tìm ra được luận điểm của bài văn.

Tùy theo từng luận điểm cụ thể mà chúng ta có thể tìm cho mình cách chứng minh theo cách riêng của mình. Dùng lý lẽ và phân tích; dùng lý lẽ và dẫn chứng, kết hợp cả hai tháo tác trên. Tùy theo cách làm bài văn lập luận chứng minh của mỗi người mà chúng ta sẽ tìm ra cách lập luận riêng.

Cách làm bài văn lập luận chứng minh – lập dàn ý

Dàn ý của bài văn lập luận chứng minh sẽ có bố cục 3 phần, mối quan hệ giữa các phần sẽ có liên hệ với nhau và sẽ diễn ra theo trình tự  sao cho hợp lý nhất.

– Mở bài: Ở phần này cần nêu được ý nghĩa của vấn đề cần chứng minh.

– Thân bài:

Đây là phần quan trọng nhất của bài văn lập luận chứng minh nên các bạn phải hết sức chú ý:

Cần đặt câu hỏi triển khai luận điểm chính bằng những luận điểm nào?

Nên dùng những lý lẽ nào để chứng minh?

Lựa chọn những dẫn chứng nào để chứng minh cho luận điểm của mình.

Lập luận như thế nào cho thật hợp lý, có sức thuyết phục nhất.

– Kết bài: Khẳng định lại tính đúng đắn của điều cần chứng minh, mở rộng thêm ý nghĩa của vấn đề.

Cách làm bài văn lập luận chứng minh – viết bài hoàn chỉnh

Dựa theo phần dàn ý đã xây dựng ở trên thì các bạn bắt đầu viết bài theo hướng đã định sẵn đó:

Về phần mở bài các bạn có thể mở theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp khác nhau tùy theo sở trường của từng người.

Phần thân bài các bạn cần chú ý tách thành từng đoạn, lựa chọn những từ ngữ có tindh thuyết phục nhất, sắc bén nhất để bài văn mang tính thuyết phục cao.

Khi đưa dẫn chứng cần đưa những dẫn chứng tiêu biểu nhất, thuyết phục người đọc nhất và phân tích các dẫn chứng ấy ra để người đọc có thể nắm bắt được nội dung.

Phần kết bài là phần không thể thiếu dù có đủ ý hay không thì trước khi nộp bài cũng cần kết bài. Và phần này cũng cần mở rộng vấn đề.

Trên đây là hứng dẫn cách làm làm bài văn lập luận chứng minh dành cho các bạn. Để làm được một bài văn hay thì các bạn nên chú ý đến những kỹ năng làm bài. Chúc các bạn học tốt!

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *