Đề thi THPT Quốc Gia môn Hóa Học năm 2017

0
1608
Загрузка...

Đề thi THPT Quốc Gia môn Hóa Học năm 2017- mã đề 201 có đáp án

Загрузка...

 

 

 

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn hóa mã đề 201 năm 2017

41.D

42.A

43.D

44.A

45.C

46.B

47.D

48.C

49.D

50.B

51.A

52.B

53.C

54.A

55.C

56.A

57.B

58.A

59.A

60.A

61.B

62.D

63.B

64.B

65.D

66.A

67.D

68.A

69.D

70.B

71.B

72.B

73.D

74.D

75.B

76.D

77.A

78.D

79.A

80.A

Xem hoặc tải Đề thi mã 201 ở dưới đây

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 202

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 203

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 204

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 205

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 206

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 207

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 208

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 209

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 210

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 211

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 212

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 213

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 214

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 215

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 216

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 217

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 218

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 219

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 220

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 221

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 222

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 223

Trên đây là đề thi và đáp án thi THPT quốc gia môn hóa học năm 2017, các bạn tham khảo nhé, chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

Загрузка...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here