Lịch thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014

Đối với hệ đại học

Đợt I, ngày 4 – 5/7/2014 thi đại học khối A, A1 và V:

Ngày Buổi Môn thi
Khối A Khối A1
Ngày 3/7/2014 Sáng

Từ 8g00

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.
Ngày 4/7/2014 Sáng Toán Toán
Chiều
Ngày 5/7/2014 Sáng Hóa Tiếng Anh
Chiều Dự trữ

Đợt II, ngày 9 – 10/7/2014, thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu

Ngày Buổi Môn thi
Khối B Khối C Khối D
Ngày 8/7/2014 Sáng

Từ 8g00

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh
Ngày 9/7/2014 Sáng Toán Địa Toán
Chiều Sinh Sử Ngoại ngữ
Ngày 10/7/2014 Sáng Hóa Ngữ văn Ngữ văn
Chiều Dự trữ

Đối với hệ cao đẳng.

Đợt III, ngày 15 – 16/7/2014, các trường cao đẳng tổ chức thi tất cả các khối.

Ngày Buổi Môn thi
Khối A Khối A1 Khối B Khối C Khối D
Ngày 14/7/2014 Sáng từ 8g00 Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.
 Ngày  Sáng  Toán  Toán  Toán  Địa  Toán
15/7/2014  Chiều  Hoá Tiếng Anh  Hoá  Sử  Ngoại ngữ
 Ngày  Sáng  Lý  Lý  Sinh  Ngữ văn  Ngữ văn
 6/7/2014  Chiều  Dự trữ

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *