Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Hà Giang

Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Hà Giang

Để nhận điểm thi vào lớp 10 THPT tỉnh Hà Giang nhanh nhất và chính xác nhất ngay sau khi trường THPT chấm điểm xong. Soạn tin:

DTM hagiang [SBD] gửi 8788

Ví dụ: Để tra điểm thi vào lớp 10 năm 2015 của thí sinh Hà Giang có Số báo danh là 11420866. Soạn tin: DTM  hagiang   11420866 gửi đến 8788

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2015

Để đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10. Soạn tin:

DC10  05  [mã trường] gửi 8785.

Trong đó:[mã trường] bạn xem ở bên dưới.
Ví dụ: Bạn là thí sinh ở Hà Giang có mã tỉnh là 05, thi vào trường THPT Lê Hồng Phong có mã trường là 013. Soạn tin: DC10  05  013 gửi đến 8785

Mã tỉnh Hà Giang: 05

STT Mã trường
Tên trường
STT Mã trường
Tên trường
1 012 THPT Chuyên 22 033 Trung tâm GDTX Mèo Vạc
2 013 THPT Lê Hồng Phong 23 034 Trung tâm GDTX Yên Minh
3 014 THPT Ngọc Hà 24 035 Trung tâm GDTX Quản Bạ
4 015 PTDT Nội trú tỉnh 25 036 Trung tâm GDTX Vị Xuyên
5 016 THPT Đồng Yên 26 037 Trung tâm GDTX Bắc Mê
6 017 THPT Mèo Vạc 27 038 Trung tâm GDTX Hoàng Su Phì
7 018 THPT Yên Minh 28 039 Trung tâm GDTX Xín Mần
8 019 THPT Quản Bạ 29 040 Trung tâm GDTX Bắc Quang
9 020 THPT Vị Xuyên 30 041 THPT Thông Nguyên
10 021 THPT Việt Lâm 31 042 Trung tâm GDTX Quang Bình
11 022 THPT Bắc Mê 32 043 Cấp 2-3 Phương Tiến
12 023 THPT Hoàng Su Phì 33 044 THPT Quang Bình
13 024 THPT Xin Mần 34 045 Trường PT DTNT cấp 2-3 Yên Minh
14 025 THPT Việt Vinh 35 046 Trường PT DTNT cấp 2-3 Bắc Quang
15 026 THPT Đồng Văn 36 047 THCS và THPT Minh Ngọc
16 027 THPT Xuân Giang 37 048 THCS và THPT Linh Hồ
17 028 THPT Hùng An 38 049 THCS và THPT Nà Chì
18 029 THPT Liên Hiệp 39 050 Trường TC nghề Hà Giang
19 030 Cấp 2-3 Tân Quang 40 051 THPT Mậu Duệ
20 031 Trung tâm GDTX Tỉnh 41 052 THPT Quang Bình
21 032 Trung tâm GDTX Đồng Văn 42 053 THPT Quyết Tiến

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *