Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Lạng Sơn

Công ty cố phần Liên Kết Giáo Dục Việt Nam cung cấp điểm thi vào lớp 10 THPT tại tỉnh Lạng Sơn Miễn phí.

Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Lạng Sơn

Để nhận điểm thi vào lớp 10 miễn phí các em học sinh hãy comment số báo danh, địa chỉa email và mã tỉnh thành ở bên dưới bài viết. Khi có điểm ở tỉnh thành nào hệ thống sẽ upload lên website để các em tra cứu.

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2015

Để đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10. Các em hãy thường xuyên vào website để cập nhật thông tin có điểm của các tỉnh thành sớm nhất. Khi có dữ liệu điểm của tỉnh nào thì hệ thống sẽ publish lên website để các em tiện theo dõi và tra cứu.

Mã tỉnh Lạng Sơn: 10

STT Mã trường Tên trường STT Mã trường Tên trường
1 000 Sở GD-ĐT Lạng Sơn+VãngLai 26 025 THPT Văn Quan
2 001 THPT Việt Bắc 27 026 TTGDTX Văn Quan
3 002 THPT Chu Văn An 28 027 Phòng GD Cao Lộc
4 003 THPT DTNT Tỉnh 29 028 THPT Đồng Đăng
5 004 TC nghề Việt Đức 30 029 THPT Cao Lộc
6 005 TT GDTX 1 Tỉnh Lạng Sơn 31 030 TTGDTX Cao Lộc
7 006 Phòng GD TP Lạng Sơn 32 031 Phòng GD Lộc Bình
8 007 THPT Ngô Thì Sỹ 33 032 THPT Lộc Bình
9 008 Phòng GD Tràng Định 34 033 THPT Na Dương
10 009 THPT Tràng Định 35 034 TTGDTX Lộc Bình
11 010 TTGDTX Tràng Định 36 035 Phòng GD Chi Lăng
12 011 THPT Bình Độ 37 036 THPT Chi Lăng
13 012 Phòng GD Bình Gia 38 037 THPT Hoà Bình
14 013 THPT Bình Gia 39 038 TTGDTX Chi Lăng
15 014 TTGDTX Bình Gia 40 039 Phòng GD Đình Lập
16 015 THPT Pác Khuông 41 040 THPT Đình Lập
17 016 Phòng GD Văn Lãng 42 041 TTGDTX Đình Lập
18 017 THPT Văn Lãng 43 042 Phòng GD Hữu Lũng
19 018 TTGDTX Văn Lãng 44 043 THPT Hữu Lũng
20 019 Phòng GD Bắc Sơn 45 044 THPT Vân Nham
21 020 THPT Bắc Sơn 46 045 THPT Dân lập Hữu Lũng
22 021 THPT Vũ Lễ 47 046 TT GDTX 2 tỉnh Lạng Sơn
23 022 TTGDTX Bắc Sơn 48 047 THPT Tú Đoạn
24 023 Phòng GD Văn Quan 49 048 THPT Đồng Bành
25 024 THPT Lương Văn Tri

Related Posts

13 Comments

  1. Bạn ơi! Lạng sơn dự kiến ngày 6/7 sẽ có điểm nhé! Tuy nhiên đây mới chỉ là dự kiến, nếu công tác chấm thi xong sớm thi có thể sẽ có kết quả trước ngày 6/7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *