Các bài toán hóa học 12 có liên quan nhiều tới ancol, andehit và axit cacboxylic lớp 11. Vì vậy các e cần xem lại tính chất của Andehit để nắm vững kiến thức nhé

* Các định nghĩa có thể dùng với anđehit:

+ Anđehit là HCHC mà phân tử có nhóm – CHO liên kết với gốc hiđrocacbon, với H hoặc với nhau.

+ Anđehit là sản phẩm thu được khi thay nguyên tử H trong hiđrocacbon hoặc H2 bằng nhóm -CHO.

+ Andehit là HCHC mà phân tử có nhóm -CHO liên kết trực tiếp với C hoặc H

– Công thức tổng quát của anđehit:

+ CxHyOz (x, y, z là các số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤ y ≤ 2x + 2 – 2z; z ≤ x): thường dùng khi viết phản ứng cháy.

+ CxHy(CHO)z hay R(CHO)z: thường dùng khi viết phản ứng xảy ra ở nhóm CHO.

+ CnH2n+2-2k-z(CHO)z (k = số liên kết p + số vòng): thường dùng khi viết phản ứng cộng H2, cộng Br2

* Danh pháp

-Tên thay thế

Tên thay thế = Tên hiđrocacbon tương ứng + al

– Tên thường

Tên thường = Anđehit + Tên axit tương ứng

Tên axit (thay hậu tố ‘ic’ bằng ‘anđehit’)

Chú ý: Dung dịch HCHO 37% → 40% gọi là: Fomalin hay fomon.

1. Tính chất của Andehit: Tính chất vật lý

– Ở trong điều kiện bình thường, các andehit đầu dãy đồng đẳng là chất khí, có thể tan tốt trong nước.
– Các andehit tiếp theo là chất lỏng hoặc rắn, độ tan của chúng giảm dần theo chiều tăng của phân tử khối.

2. Tính chất của Andehit: Tính chất hóa học

– Trong tính chất hóa học: Andehit vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
+ Khi bị khử andehit chuyển thành ancol bậc 1.
+ Khi bị oxi hóa, andehit chuyển thành axit cacboxylic hoặc muối của axit cacboxylic tương ứng.
a. Phản ứng cộng H2 chuyển Andehit thành Ancol bậc 1

b. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn chuyển Andehit thành axit cacboxylic
– Cộng oxi:

– Phản ứng làm mất màu Br2 (trong nước) và KMnO4 (trong nước):

* Chú ý:
+ Br2 sẽ oxi hóa andehit khi có mặt nước. Nếu không có mặt nước, Br2 sẽ cộng vào nối đôi C=C của andehit chưa no. Bản thân Br2 không phản ứng với andehit no.
+ Ứng dụng để nhận biết andehit, phân biệt andehit no hay không no.
– Phản ứng tráng gương:

– Phản ứng với phức đồng:

* Chú ý: Với HCHO bị oxi hóa như andehit 2 chức. Các muối, este của axit fomic đều có nhóm andehit nên đều có khả năng phản ứng như 1 andehit.
– Phản ứng tráng gương:

– Phản ứng với phức đồng.

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *