Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Bắc Giang

Sở GD&ĐT Bắc Giang công bố hướng dẫn nội dung ôn tập và cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Theo đó, nội dung kiến thức trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán chủ yếu nằm trong chương trình sách giáo khoa Toán lớp 9 với các mức độ từ nhận biết, thông hiểu, vận dụng ở mức thấp, vận dụng ở mức cao.

Phần kiến thức vận dụng ở mức cao chỉ từ 1 đến 2 điểm (trên thang điểm 10) được lồng ghép vào các bài toán cơ bản hoặc được cho riêng thành một bài. Đề thi được cho từ 4 đến 5 bài theo mức độ về kiến thức và nội dung như sau:

cau-truc-de-thi-vao-lop-10-tinh-bac-giang

Bài 1 (2 đến 3 điểm), mức độ về kiến thức: Nhận biết, thông hiểu gồm các bài toán về biến đổi đai số; bài toán về hàm số;…

Bài 2 (2 đến 3 điểm), mức độ về kiến thức: Thông hiểu, vận dụng ở mức thấp gồm các bài toán về biến đổi rút gọn; phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn; hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

Bài 3 (1.5 đến 2 điểm), mức độ về kiến thức: Thông hiểu, vận dụng ở mức thấp gồm giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.

Bài 4 (3 điểm), mức độ về kiến thức: Thông hiểu, vận dụng ở mức thấp, vận dụng ở mức cao gồm một hoặc hai bài toán hình học.

Bài 5 (0.5 đến 1 điểm), mức độ về kiến thức: Vận dụng ở mức cao bao gồm các nội dung giải phương trình nghiệm nguyên; chứng minh bất đẳng thức; cực trị; số học; phương trình vô tỉ. .ấ.

Môn Văn cấu trúc đề thi như sau:

Câu 1 (2.0 điểm): Kiểm tra kiến thức cơ bản về Tiếng Việt; kiểm tra kiến thức cơ bản về các tác phẩm văn học: Nhận biết một đoạn văn, đoạn thơ trong tác phẩm; xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Chỉ ra nét độc đáo của câu, biện pháp nghệ thuật,… của đoạn thơ.

Câu 2 (3.0 điểm): Viết một bài văn nghị luận xã hội.

Câu 4 (5.0 điểm): Viết một bài văn nghị luận văn học.

Với môn tiếng Anh, căn cứ vào đặc thù bộ môn và thực trạng chất lượng dạy và học môn tiếng Anh THCS hiện nay, đề thi được cấu trúc thành 4 phần. Nội dung đề thi bao gồm những kiến thức trọng tâm, cơ bản (không nâng cao) và chủ yếu nằm trong chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 9.

Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào 10 tỉnh Bắc Giang

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *