ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I lớp 4 MÔN: LỊCH SỬ – ĐỊA LÍ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I
MÔN: LỊCH SỬ – ĐỊA LÍ THỜI GIAN: 40 PHÚT

A.Môn: Lịch sử

I. Phần trắc nghiệm: Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1.(0,5điểm)Nước Văn Lang ra đơì ở khu vực nào trên đất nước ta?
A. Ở khu vực sông Hồng, sông Mã và sông Cả, nơi người Lạc Việt sinh sống.
B. Ở khu vực sông Hồng, sông Thái Bình và sông Cả, nơi người Lạc Việt sinh sống.
C. Ở khu vực sông Hồng, sông Mã và sông Đà, nơi người Lạc Việt sinh sống
Câu 2. (0,5điểm)Vua Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ đâu về đâu? Trong thời gian nào?
Năm 1011 dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long
Năm 1010 dời đô từ Hoa Lư ra Hà Nội
C. Năm 1010 dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La và đổi tên là Thăng Long
Câu 3. (0,5điểm)Vương triều nhà Lý bắt đầu từ năm nào?
A. Vương triều nhà Lý bắt đầu từ năm 1010.
B. Vương triều nhà Lý bắt đầu từ năm 1009.
C. Vương triều nhà Lý bắt đầu từ năm 1011.
II. Phần tự luận
Câu 4. (1,5điểm)Nhà Trần đã có việc làm gì để củng cố, xây dựng đất nước?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5.(1,5 điểm)Chiến thắng Bạch Đằng và Ngô Quyền xưng vương có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc ta?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cau 6: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai đã thu được kết quả như thế nào?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Môn: Địa lí.

I. Phần trắc nghiệm:Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1. (0,5điểm)Tên các cao nguyên từ Bắc xuống Nam
A. Kon Tum, Plây Ku, Đắk Lắk, Lâm Viên, Di Linh
B. Kon Tum, Plây cu, Đăk Lăk, Lâm Viên, Di Linh
C. Kon Tum, Plây cu, Lâm Viên, Di Linh, Đăk Lăk
Câu 2. (0,5điểm)Khí hậu ở Tây Nguyên có mấy mùa
Có hai mùa đó là mùa mưa và mùa khô
Có 1 mùa đó là mùa mưa kéo dài liên miên
C. Có 1 mùa đó là mùa khô, trời nắng gay gắt, đất khô vụn bở.
Câu 3. (0,5điểm)Đồng bằng Bắc Bộ do những con sông nào bồi đắp lên?
A. Do sông Cả và sông Thái Bình bồi đắp lên
B.Do sông Hồng và sông Mã bồi đắp lên
C.Do sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp lên
II.Phần tự luận
Câu 4. (1,5điểm)Đà Lạt có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành một thành phố du lịch và nghỉ mát?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 5. (1,5điểm)Dãy núi Hoàng Liên Sơn có đặc điểm gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 6.Nêu một số nét về trang phục truyền thống của người dân ở Tây Nguyên?
………………………………………………………………………………………………………

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *