Lý thuyết đại cương peptit là gì và các tính chất của peptit

Bài viết cung cấp cho các bạn học sinh những kiến thức cơ bản về peptit như: khái niệm peptit là gì, các tính chất của peptit… để các bạn có thể hệ thống lại các kiến thức về môn hóa lớp 12.

I – Khái niệm peptit là gì  và phân loại

1/ Khái niệm peptit là gì

– Là liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa 2 đơn vị α-amino axit được 1 loại là liên kết peptit

– Với câu hỏi Peptit là gì? Peptit là những hợp chất có chứa từ 2 đến 50 gốc α-amino axit và liên kết với nhau bằng các liên kết của petit

2/ Phân loại

Các peptit được phân chia thành hai loại:

a) Oligopeptit: bao gồm các peptit trong đó có từ 2 đến 10 gốc α-amino axit, chúng được gọi tương ứng với cái tên là đipeptit, tripeptit…
b) Polipeptit: bao gồm các peptit trong đó có từ 11 đến 50 gốc α-amino axit. Và polipeptit là cơ sở tạo nên các protein

II / Cấu tạo, đồng phân và danh pháp

1/ Cấu tạo và đồng nhân của peptit là gì

– Cấu tạo của peptit là gì: Các phân tử peptit được hợp thành từ các gốc α-amino axit được nối với nhau bởi các liên kết peptit theo 1 trật tự nhất định: các amino axit đầu N còn có nhóm NH2, và các amino axit đầu C còn có nhóm COOH

– Nếu các phân tử peptit có chứa n gốc α-amino axit khác nhau thì ta có số đồng phân của peptit sẽ là n!
– Nếu trong các phân tử peptit có i cặp gốc của α-amino axit giống nhau thì ta có số đồng phân của peptit là

2/ Danh pháp của peptit

Tên của các peptit được tạo thành bằng cách ghép tên của gốc axyl các α-amino axit bắt đầu từ đầu N, và kết thúc bằng tên của các axit đầu C (chúng được giữ nguyên). Ví dụ:

III/ Tính chất của peptit

1/ Tính chất vật lí của peptit là gì?

Các peptit thông thường ở thể rắn, chúng có nhiệt độ nóng chảy cao và rất dễ tan trong nước

2/ Tính chất hóa học của peptit

a) Phản ứng màu biure

– Trong phản ứng mẫu của biure ta có: H2N–CO–NH–CO–NH2 + Cu(OH)2 → phức chất có màu tím đặc trưng
– Amino axit, đipeptit không cho loại phản ứng này. Với các tripeptit trở lên có tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra phức chất có màu tím

b) Phản ứng thủy phân của peptit

– Điều kiện xảy ra phản ứng thủy phân: có chất xúc tác axit hoặc kiềm và cần đun nóng
– Sản phẩm tạo ra là: các α-amino axit

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *