Nghị luận về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể trong cuộc sống ngày nay

Đề bài: Em hãy trình bày suy nghĩ về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể trong cuộc sống ngày nay

Bài văn mẫu nghị luận về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể trong cuộc sống ngày nay

Mở bài: Suy nghĩ về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể

Từ khi xã hội loài người hình thành và phát triển, mối quan hệ giữa các nhân và tập thể luôn được chú trọng và đề cao. Có cá nhân mới có tập thể và ngược lại, tập thể làm điểm tựa để mỗi cá nhân tồn tại và phát triển.

Thân bài: Suy nghĩ về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể

* Suy nghĩ về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể: Khái niệm Cá nhân là gì?

Cá nhân là một con người đơn lẻ (cá = đơn lẻ; nhân = người, con người) được sinh ra và phát triển trong xã hội, thể hiện bằng một ý chí và nhân cách riêng biệt, thống nhất và độc lập ở mức độ nhất định với xung quanh; được xã hội công nhân và có đầy đủ các quyền hạn và nghĩa vụ của làm người. một đứa trẻ trong bụng mẹ hay một con người mất hết sự tự chủ về tinh thần thì không được công nhận như một cá nhân.

* Suy nghĩ về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể: Khái niệm Tập thể là gì?

Tập thể là tập hợp của nhiều cá thể (hay cá nhân) có một sự liên kết hoặc ràn buộc nào đó với nhau về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn nhất định. Quy mô của tập thể có thể rất lớn (quốc gia, dân tộc) hoặc nhỏ hơn (đoàn thể, cơ quan, gia đình, nhóm,…)

* Suy nghĩ về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể: Cá nhân và tập thể có mối quan hệ tất yếu, tác động qua lại lẫn nhau:

Cá nhân là đơn vị trực tiếp xây nên và là nền tảng cốt lõi của tập thể bởi tập thể chỉ xuất hiện khi có nhiều cá nhân liên kết lại với nhau dựa trên các mối quan hệ khăng khít về tinh thần và vật chất. Một cá nhân có thể không tham gia vào bất cứ tập thể nào, nhưng không có tập thể nào tồn tại mà không cần đến cá nhân. Tập thể không hề tồn tại với tư cách một thực thể hay một ý chí riêng biệt và thống nhất hoàn toàn như cá nhân. Sức mạnh của tập thể có được là do sức mạnh của mỗi cá nhân kết hợp lại.

Ý chí hay lợi ích của tập thể cũng do mỗi cá nhân xây dựng và ngược lại mỗi cá nhân sẽ được bảo vệ, và nhận lấy phần lợi ích của mình.

Cá nhân là bộ phận của tập thể, là nhân tố quan trọng để hình thành và phát triển tập thể. Nhiều cá nhân xuất sắc sẽ tạo nên tập thể mạnh. Nếu tất cả mọi người trong gia đình đều biết sống theo bổn phận mình thì gia đình đó chắc hẳn sẽ giàu  có và hạnh phúc. Nếu đại đa số công dân biết sống đúng trách nhiệm và chức năng của mình, thì xã hội sẽ lành mạnh, tốt đẹp và cường thịnh.

Cá nhân có bản sắc riêng của mình nên không hòa tan vào tập thể. Chính cá nhân mới có những sáng tạo lớn lao. Bằng tài năng của mình, nhiều cá nhân đã đóng góp những công trình vĩ đại cho cộng đồng, xã hội, đem lại sự phát triển cho đời sống của nhân loại: Darwin, Marie Curie, Newton, Edison, Faraday, Karl Marx, Lenin, Hồ Chí Minh…

Cá nhân không thể tồn tại và phát triển một cách cô lập, xa rời tập thể. Cá nhân phải sống trong một tập thể, thể hiện bản sắc và khẳng định mình trong tập thể. Một cá nhân không thể làm nên sự nghiệp lớn nếu không có sự kề vai góp sức của mọi người. Một tập thể ổn định thì đời sống cá nhân cũng ổn định, vững vàng.

*Suy nghĩ về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể: Tại sao mỗi cá nhân phải tham gia và xây dựng tập thể vững mạnh?

Kết hợp lại thành một tập hợp lớn hơn, mạnh mẽ hơn vốn là quy luật của tự nhiên. Việc hợp tác và góp chung công sức và tài nguyên với các cá nhân khác thay vì hoạt động đơn lẻ thường sẽ đem lại hiệu quả lớn hơn trong việc đạt tới các mục đích của từng cá nhân, trong đó có sinh tồn.

Con người vốn nhỏ bé trước tự nhiên. Việc cảm thấy thuộc về và được bảo vệ bởi một tập thể lớn hơn thay vì phải tự chịu trách nhiệm toàn bộ đối với bản thân đem lại cho tâm lý cá nhân một cảm giác yên tâm và nhẹ nhõm phần nào.

Con người luôn có nhu cầu giao tiếp và xây dựng mối liên kết với những cá nhân khác trong tập thể giúp thỏa mãn khát vọng yêu thương và chia sẻ của mỗi cá nhân.

Tập thể chính là môi trường tốt nhất đảm bảo sự phát triển đúng đắn và bền vững đối với mỗi cá nhân. Tập thể còn là nơi để mỗi cá nhân thể hiện và khẳng định mình.

* Suy nghĩ về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể: Mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể có thể là mối quan hệ mâu thuẫn nhau:

Mỗi cá nhân trong tập thể tự chủ về bản thân nhưng phải tuân thủ và chịu sự ràng buôc nhất đinh của tập thể dựa trên các điều lệ, quy đinh hoặc pháp luật đã được thống nhất và công nhận. Khi cá nhân chỉ biết sống cho lợi ích của riêng mình, họ sẽ tìm cách để thu vén vào túi mình những nguồn lợi lớn nhất và thờ ơ trước những khó khăn của mọi người xung quanh. Đó là lối sống ích kỉ, đáng bị lên án.

Khi mục đích của cá nhân và mục đích của tập thể không thống nhất nhau thì cũng dẫn đến quan hệ mâu thuẫn nhau. Khi đó, để duy trì mối quan hệ cân bằng cá nhân và tập thể phải thỏa thuận để đi đến kết quả tốt nhất. Nhưng thực tế không phải lúc nào mâu thuẫn ấy cũng được giải quyết công bằng làm nảy sinh những xung đột lớn trong xã hội.

* Suy nghĩ về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể: Những yêu cầu để đảm bảo mối quan hệ tốt đẹp giữa cá nhân và tập thể:

Để đáp ứng nhu cầu và quyền lợi của cá nhân và tập thể thì tập thể phải được xây dựng trên nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa lợi ích, nhu cầu cá nhân với lợi ích, nhu cầu tập thể. Các nguyên tác phải được thảo luận và nhất trí của các cá nhân.

Tập thể cần quan tâm đến cá nhân, đến việc thỏa mãn lợi ích và nhu cầu chính đáng của cá nhân; đến sự phát triển tài năng và phẩm chất của cá nhân. Bởi mục đích của việc hình thành tập thể là để giúp mỗi cá nhân có cơ hội làm việc, sinh sống và khẳng định mình.

Cá nhân phải hiểu rõ và thực hiện nghĩa vụ của mình đối với tập thể; bình đẳng trong tập thể, tôn trọng tập thể; có ý thức trách nhiệm trước tập thể về hành vi của mình. Và hơn hết, mỗi cá nhân phải lấy lợi ích của tập thể làm mục tiêu phấn đấu; bảo vệ và phát triển lợi ích chung, đảm bảo lợi ích và sự an toàn của người khác trong tập thể.

Những vấn đề cần tránh trong quan hệ giữa cá nhân và tập thể là tuyệt đối hóa tập thể, đề cao qúa mức tập thể, bắt cá nhân hi sinh một chiều hoặc tuyệt đối hóa cá nhân một cách cực đoan theo ý muốn của một ai đó. Tránh làm dụng tập thể để thu lợi cho riêng mình. Đó được xem là hành vi phạm pháp và sẽ bị xử lí theo pháp luật.

* Suy nghĩ về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể: Mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể trong cuộc sống ngày nay

Trong sự nghiệp đổi mới đất, con người có tri thức và đạo đức vừa là vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển kinh tế xã hội. Cá nhân con người có vị trí quan trọng, là một chủ thể sáng tạo ra các giá trị tinh thần và vật chất cho bản thân và cho xã hội.

Mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể ngày nay được hiểu rộng ra là sự hợp tác và hữu nghị không chỉ trong nước mà còn phạm vi quốc tế. Trong cơ chế hòa nhập ngày nay, cá nhân, đơn vị, cơ quan, tỉnh thành, quốc gia cần kịp thời nắm bắt cơ hội hòa nhập; nhưng trong sự hòa nhập đó không có sự hòa tan. Trong cái riêng có ngững cái chung và ngược lại. Tất cả vì tinh thần đoàn kết, hòa bình cùng phát triển và tiến bộ…

* Suy nghĩ về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể: Trách nhiệm của thanh niên hiện nay đối với tập thể:

Có ý thức về cá nhân, biết khẳng định bản thân qua việc ra sức thực hiện ước mơ, hoài bão của mình bằng sự yêu thương, bằng những nỗ lực, phấn đấu học tập, lao động chứ không phải chỉ thỏa mãn những sở thích riêng của mình.

Thân bài: Suy nghĩ về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể

Nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng, tinh thần trách nhiệm của mình trong tổ chức, đơn vị mình học tập, công tác và sinh hoạt. Sống theo phương châm: Mình vì mọi người, mọi người vì mình. Nên cho đi trước khi nhận được, vì cho đi ta sẽ được nhận về, dù có lớn hay không thì sự nhận về ấy vẫn luôn có ý nghĩa.

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *