Thứ Sáu, Tháng Chín 23, 2022
Home Tags Trắc nghiệm lịch sử lớp 11

Tag: trắc nghiệm lịch sử lớp 11

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 8: Ôn tập lịch...

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại Câu 1. Năm 1854, Nhật Bản phải kí hiệp...

Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành...

Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại Phần 1 : Trắc nghiệm Câu 1. La-phông-ten...

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 6: Chiến tranh thế...

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) Câu 1. Nguyên cớ nào dẫn tới bùng...

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 5: Châu Phi và...

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 5: Châu Phi và các nước Mĩ La-tinh (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)...

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 4: Các nước Đông...

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) I. Mức độ...

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 – Bài 3: Trung Quốc...

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 – Bài 3: Trung Quốc I. Mức độ nhận biết Câu 1. Cuộc chiến tranh mà thực dân Anh tiến...

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 – Bài 2: Ấn Độ...

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 - Bài 2: Ấn Độ I. Mức độ nhận biết Câu 1. Ý nào sau đây không đúng khi nói...