Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Câu 1. Năm 1854, Nhật Bản phải kí hiệp ước mở cửa Si-mô-đa và Ha-cô-đa-tê cho nước nào vào buôn bán?

A.Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

B.Nước Mĩ.

C.Anh, Pháp, Nga.

D.Mĩ, Đức, Pháp.

Câu 2. Ngày 1-1-1877 diễn ra sự biến gì ở Ấn Độ?

A.Cuộc khởi nghĩa Xi-pay bùng nổ

B.Nữ Hoàng Anh tuyên bố đồng thời là Nữ Hoàng Ấn Độ.

C.Ấn Độ chính thức rơi vào ách thống trị của thực dân Anh

D.Ấn Độ tuyên bố độc lập

Câu 3. Sự kiện nào làm cho Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến?

A.Chính quyền Mãn Thanh kí hiệp ước Nam Kinh, chấp nhận các điều khoản theo yêu cầu của thực dân Anh.

B.Thực dân Anh đã dùng vũ lực buộc Trung Quốc phải chấp nhận chính sách cai trị của mình.

C.Chính quyền Mãn Thanh kí hiệp ước Bắc kinh, theo các điều khoản của thực dân Anh.

D.Tất cả các sự kiện trên.

Câu 3. Sau cuộc chiến tranh Trung-Nhật(1894-1895), Nhật Bản thôn tính các vùng nào ở châu Á?

A.Triều Tiên, Phi –lip-pin, Đài Loan.

B.Triều Tiên, Đài Loan, Bành Hồ.

C.Đông Nam Á, Triều Tiên..

D.Đông Nam Á và Tây Á

Câu 4. Một cuộc tấn công “ chọc trời” của giai cấp vô sản diễn ra vào ngày 18-3-1871, đó là sự kiện nào?

A.Phong trào Hiến chương ở Anh.                B. Khởi nghĩa Sơ-lê-din ở Đức.

C.Phong trào Li-ông ở Pháp.                          D. Công xã Pa-ri(Pháp).

Câu 5. Năm 1889, tổ chức nào ra đời ở Mĩ Latinh?

A.“Châu Mĩ của người châu Mĩ”.

B.“Châu Mĩ là sân sau của Mĩ”.

C.“Liên minh tôn giáo của các nước cộng hòa châu Mĩ”.

D.“Liên minh dân tộc các nước cộng hòa châu Mĩ”  .

Câu 6. Cuộc khởi nghĩa được coi là tiêu biểu nhất trong phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX là

A.Bom-bay và Can-cut-ta.                              B. Đê-li và Bom-bay.

C.Xi-pay.                                                                    D. Mi-rút.

Câu 7. Trong Đảng Quốc đại của Ấn Độ đã hình thành phái dân chủ cấp tiến do B.Ti-lắc đứng đầu thường được gọi là

A.Phái “Cấp tiến”.                                          B. Phái “Ôn hòa”.

C.Phái “Cực đoan”.                                        D. Phái “Dân chủ”.

Câu 8. Cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911, là cuộc cách mạng theo khuynh hướng nào?

A.Khuynh hướng vô sản.                               B. Khuynh hướng tư sản.

C.Khuynh hướng dân chủ tư sản.                  D. Khuynh hướng xã hội chủ nghĩa.

II. THÔNG HIỂU

Câu 1. Nguyên nhân cơ bản làm cho phong trào đấu tranh của nhân dân các nước châu Phi chống thực dân phương Tây bị thất bại là

A.Trình độ tổ chức còn thấp, chênh lệch về lực lượng.

B.Phong trào nổ ra chưa đồng bộ.

C.Các nước phương Tây liên kết nhau đàn áp.

D.Các nước châu Phi chưa có kinh nghiệm trong đấu tranh chống thực dân.

Câu 2. Ý nghĩa nào dưới đây không phải của Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc?

A.Cách mạng đã lật đổ triều Mãn Thanh ở Trung Quốc.

B.Cách mạng đã chấm dứt chế độ chuyên chế ở Trung Quốc.

C.Cách mạng đã thủ tiêu chế độ phong kiến , đánh bại hoàn toàn các đế quốc xâm lược, giải phóng nhân dân Trung Quốc.

D.Cách mạng đã ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước châu Á           .

Câu 3. Sự kiện có tác dụng thúc đẩy việc tiến hành cải cách Nhật Bản theo con đường tư bản chủ nghĩa là

A.Nhật Bản được các nước phương Tây viện trợ.

B.Giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.

C.Nhật Bản không muốn duy trì chế độ phong kiến.

D.Nhật Bản đã có cuộc cải cách Minh Trị.

Câu 4. Tư năm 1895 đến 1905, Đảng Quốc đại ở Ấn Độ phản đối phương pháp đấu tranh nào trong sự nghiệp chống thực dân Anh?

A.Phương pháp đấu tranh ôn hòa.

B.Phương pháp đấu tranh chính trị.

C.Phương pháp đấu tranh chính trị kết hợp vũ trang.

D.Phương pháp đấu tranh bạo lực.

Câu 5. Nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới được thành lập, đó là kết quả của cuộc cách mạng nào?

A.Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

B.Cách mạng tháng Tân Hợi ở Trung Quốc năm 1911.

C.Công xã Pa-ri ở Pháp năm 1871.

D.Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam 1945.

Câu 6. Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa là

A.Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến.

B.Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp nông dân.

C.Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân.

D.Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân và giai cấp phong kiến.

III. VẬN DỤNG

Câu 1. Nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là

A.trong lòng xã hội phong kiến đã hình thành và phát triển lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa.

B.trong lòng xã hội phong kiến đã chất chứa nhiều mâu thuẫnkhông thể giải quyết được.

C.xã hội phong kiến đã mất hết vai trò lịch sử.

D.trong lòng xã hội phong kiến đã có chế độ tư bản chủ nghĩa.

Câu 2. Một trong những điểm tích cực của cách mạng tư sản thời cận đại là

A.Xóa bỏ chế độ phong kiến, xác lập chế độ tư bản chủ nghĩa.

B.tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế, chính trị.

C.đưa loài người bước vào nền văn minh mới-văn minh hậu công nghiệp.

D.Đưa giai cấp tư sản lên vũ đài chính trị.

Câu 3. Nét chung giống nhau giữa ba nước Đông Dương trong sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX là

A.biểu hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương.

B.mang tính chất tự phát, do sĩ phu phong kiến hay nông dân lãnh đạo.

C.sử dụng bạo lực cách mạng còn hạn chế.

D.mang tính tự giác, do giai cấp vô sản lãnh đạo.

Câu 4. Cuộc cách mạng được đánh giá là cuộc cách mạng mang tính chất tư sản chống đế quốc đầu tiên ở Đông Nam Á là

A.Cách mạng ở Inđônê xi a.                           B. Cách mạng ở Xing-ga-po.

C.Cách mạng ở Phi-lip-pin.                            D. Cách mạng ở Miến Điện.

VẬN DỤNG CAO

Câu 1. Cuộc cách mạng thời cận đại nào được Lê-nin đánh giá là một cây chổi khổng lồ quét sách mọi rác rưởi ở châu Âu?

A.Cách mạng tư sản Hà Lan.                         B. Cách mạng tư sản Pháp.

C.Cách mạng tư sản Anh.                               D. Cách mạng tư sản Đức.

Câu 2. Vì sao cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, nhiều sĩ phu yêu nước Việt Nam lại đến Nhật Bản để tìm con đường cứu nước cho dân tộc mình?

A.Nhật Bản có cải cách Minh Trị và đánh thắng Nga trong chiến tranh Nga-Nhật(1904-1905).

B.Nhật Bản là nước đồng văn, đồng chủng.

C.Nhật Bản là nước đi tiên phong trong phong trào chống thực dân phương Tây.

D.Nhật Bản có quan hệ lâu đời với Việt Nam.

 

Bài tập vận dụng Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Câu 1. Cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức chiến tranh giành độc lập là

A.Cách mạng Anh thế kỉ XVII                                  B. Cải cách nông nô ở Nga ( 1860 – 1861)

C.Cách mạng Mĩ cuối thế kỉ XVIII                            D. Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII

Câu 2. Cuộc cách mạng tư sản dưới sự lãnh đạo của liên minh giữa tư sản với quý tộc mới là

A.Cách mạng Anh thế kỉ XVII                                  B. Cải cách nông nô ở Nga (1860 – 1861)

C.Cách mạng Mĩ cuối thế kỉ XVIII                            D. Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII

Câu 3. Cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức cuộc vận động thống nhất đất nước là

A.Cách mạng Nga 1905 – 1907                                 B. Cách mạng Mĩ cuối thế kỉ XVIII

C.Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII                                    D. Cách mạng Đức, Italia cuối thế kỉ XIX

Câu 4. Cuộc cách mạng tư sản nào được coi là “Đại cách mạng”?

A.Cách mạng Nga 1905- 1907                                               B. Cách mạng Mĩ cuối thế kỉ XVII

C.Cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII                                    D. Cách mạng Đức, Italia cuối thế kỉ XIX

Câu 5. Mục tiêu chung của các cuộc cách mạng tư sản là

A.Tấn công vào giai cấp địa chủ phong kiến, giành quyền lợi cho giai cấp tư sản

B.Lật đổ giai cấp địa chủ phong kiến, giành quyền lợi cho giai cấp nông dân và nhân dân lao động

C.Đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến, thiết lập chính quyền nhà nước của giai cấp tư sản và nông dân

D.Giải quyết mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời với lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa

Câu 6. Chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn ự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền vào thời gian nào?

A.Giữa thế kỉ XIX                                                                  B. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

C.Những năm cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX                                  D. Đầu thế kỉ XX

Câu 7. Một điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của các nước tư bản khi chuyển sang giai đoạn độc quyền là

A.Xuất khẩu tư bản ra nước ngoài                                         B. Thành lập nhiều tổ chức độc quyền xuyên quốc gia

C.Hợp tác với các nước, các khu vực trên thế giới                D. Đẩy mạnh các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa

Câu 8. Mâu thuẫn sâu sắc giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản đã dẫn đến cuộc đấu tranh của

A.Công nhân chống ách áp bức bóc lột, đòi cải thiện đời sống                                 B. Vô sản chống tư sản

C.Công nhân và nông dân chống tư sản                                                         D. Các tầng lớp nhân dân chống tư sản

Câu 9. Cơ sở dẫn tới sự ra đời của học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học là

A.Lí luận của chủ nghĩa Mác                                                  B. Vai trò to lớn của Mác và Ăngghen

C.Thực tiến phong trào đấu tranh của công nhân                   D. Sự phát triển phong trào đấy tranh của giai cấp vô sản

Câu 10. Người sáng lập học thuyếtchủ nghĩa xã hội khoa học là

A.Mác và Lênin          B. Mác và Ăngghen                C. Ăngghen và Lênin              D. Ăngghen và Đimitơrốp

Câu 11. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời vào năm

A.1846                        B. 1848                                   C. 1887                       D. 1889

Câu 12. Để giải quyết những mâu thuẫn xung quanh vấn đề thuộc địa, các nước đế quốc đã

A.Tấn công nước Nga.

B.Tiến hành cải cách kinh tế, chính trị.

C.Đàn áp các phong trào đấu tranh của nhân dân trong nước.

D.Gây ra cuộc chiến tranh thế giới để chia lại thị trường, thuộc địa.

Trên đây là tổng hợp kiến thức lịch sử để các em ôn tập thông qua Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại. Chúc các em ôn thi tốt!

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *