Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) – Đề cương ôn thi lịch sử lớp 11

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Câu 1. Nguyên cớ nào dẫn tới bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất ? *

A.Thái tử Áo-Hung bị một người Xéc-bi ám sát. 

B.Vua Vin-hen II của Đức bị người Pháp tấn công.

C.Nga tấn công vào Đông Phổ.

D.phe Hiệp ước thành lập.

Câu 2. Năm 1882, phe Liên minh thành lập gồm

A.Anh, Pháp, Nga.                                         B. Đức, Áo–Hung, Italia.

C.Anh, Đức, Italia.                                         D. Pháp, Áo-Hung, Italia.

Câu 3. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, ngày 2/4/1917 diễn ra sự kiện

A.Nga tuyên bố rút khỏi chiến tranh.

B.Anh-Pháp tấn công Áo-Hung.

C.Mĩ tuyên chiến với Đức.. 

D.Italia đầu hàng phe Hiệp ước

Câu 4. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 -1918 ) do *

A.Thái tử Áo – Hung bị ám sát.

   B.mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thuộc địa.

C.sự hiếu chiến của đế quốc Đức.

D.chính sách trung lập của Mĩ.

Câu 5. Trong quá trình chiến tranh thế giới thứ nhất, thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga và việc thành lập nhà nước Xô Viết đánh dấu ***

A.bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới.

B.thắng lợi toàn diện của CNXH.

C.chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

D.thất bại hoàn toàn của phe Liên minh.

Cách mạng tháng 10 Nga thành công – Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Câu 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918 ), mang tính chất

A.phi nghĩa thuộc về phe Liên minh.

B.phi nghĩa thuộc về phe Hiệp ước.

   C.chiến tranh đế quốc xâm lược, phi nghĩa   

D.chính nghĩa về các nước thuộc địa.

Câu 7. Ngày 11/11/1918, diễn ra sự kiện nào sau đây

A.cách mạng Đức bùng nổ.

B.Nga tuyên bố rút khỏi chiến tranh.

C.Áo-Hung đầu hàng.

Cách mạng Đức bùng nổ 9/11/1918 – Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

D.Đức phải kí hiệp định đầu hàng không điều kiện. 

Câu 8. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến dịch Véc-đoong năm 1916 diễn ra ở nước nào?

A.Anh.                        B. Đức.                       C. Pháp.                                  D. Nga.

Câu 9. Sự kiện ngày 03/03/1918 đánh dấu nước nào rút khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất

A.Đức.                        B. Anh.                       C. Nga.                                    D. Liên Xô.

Câu 10. Đầu thế kỉ XX, ở châu Âu đã hình thành 2 khối quân sự đối đầu nhau là

A.Hiệp ước và Đồng minh.                B. Hiệp ước và Phát xít.

C.Phát xít và Liên minh.                                 D. Liên minh và Hiệp ước.

Câu 11. Cuối thế kỉ XIX đầu XX, trong cuộc đua giành giật thuộc địa, Đức là kẻ hung hăng nhất vì :

A.có tiềm lực kinh tế và quân sự.

B.có tiềm lực kinh tế và quân sự nhưng lại ít thuộc địa.

C.có tiềm lực quân sự và ít thuộc địa nhất châu Âu.

D.có tiềm lực kinh tế và nhiều thuộc địa.

Câu 12.Từ cuối thế kỉ XIX, Đức đã vạch kế hoạch tiến hành chiến tranh nhằm

A.giành giật thuộc địa, chia lại thị trường.

B.làm bá chủ thế giới và đứng đầu châu Âu.

C.bành trướng thế lực ở châu Phi.

D.tiêu diệt nước Nga, làm bá chủ thế giới.

Câu 13.Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến thắng nào của phe Hiệp ước đã làm thất bại kế hoạch “ đánh nhanh thắng nhanh ” của Đức

A.Pháp phản công và giành thắng lợi trên sông Mác-nơ.

B.quân Anh đổ bộ lên lục địa châu Âu và giành thắng lợi hoàn toàn.

C.quân Anh -Pháp phản công và giành thắng lợi trên sông Mác-nơ.

D.Pháp phản công và giành thắng lợi trên sông Mác-nơ, quân Anh cũng đổ bộ lên lục địa châu Âu.

Câu 14. Từ cuối năm 1916, Đức, Áo-Hung

A.từ thế chủ động chuyển sang phòng ngự.

B.từ thế phòng ngự chuyển sang chủ động.

C.từ thế bị động chuyển sang phản công.

D.hoàn toàn giành thắng ở châu Âu.

Câu 15. Trong chiến thế giới thứ nhất( 1914-1918 ), nước nào được hưởng lợi nhiều nhất nhờ buôn bán vũ khí ?

A.Anh.                                    B. Pháp.                          C. Mĩ.                          D. Nga.

Câu 16. Cuộc “chiến tranh tàu ngầm” của Đức trong chiến tranh thế giới thứ nhất, đã

A.mở đầu chiến tranh.

B.gây cho Anh nhiều thiệt hại.

C.làm thất bại âm mưu đánh nhanh của Pháp.

D.buộc Mĩ phải tham chiến về phe Liên minh.

Câu 17. Năm 1917 cách mạng Tháng Mười Nga thành công, nhà nước Xô Viết ra đời, thông qua Sắc lệnh Hòa bình, kêu gọi chính phủ các nước tham chiến

A.ủng hộ phe Hiệp ước.                                             B. ủng hộ phe Liên minh.

C.chấm dứt chiến tranh                                           D. ủng hộ nước Nga.

Câu 18. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất là mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa, mà trước tiên là giữa *

A.Anh và Đức.                                                           B. Anh và Áo-Hung.

C.Mĩ và Đức.                                                  D. Pháp và Đức.

Câu 19. Năm 1916, Đức mở chiến dịch tấn công Véc-đoong nhằm tiêu diệt quân chủ lực của

A.Nga.                                    B. Pháp.                      C. Anh.                       D. Mĩ.

Câu 20. Ngày 1/8/1914 Đức tuyên chiến với Nga, ngày 3/8/1914

A.Đức tuyên chiến với Anh.                          B. Anh tuyên chiến với Đức.

C.Mĩ tuyên chiến với Đức.                             D. Đức tuyên chiến với Pháp.

Bài tập vận dung Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Câu 1. Sự kiện lịch sử thế giới nổi bật vào năm 1914 là

A.Hội nghị Vescxai được khai mạc tại Pháp

B. Hội nghị Oasinhtơn được tổ chức tại Mĩ

C.Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ

D. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ

Câu 12. Yếu tố nào đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

A.Sự phát triển không đều về kinh tế, chính trị của chủ nghĩa tư bản

B.Việc sở hữu các loại vũ khí có tính sát thương cao

C.Hệ thống thuộc địa không đồng đều

D.Tiềm lực quân sự của các nước tư bản phương Tây

Câu 3. Mâu thuẫn gay gắt giữa các nước đế quốc “già” và các nước đế quốc “trẻ” cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX chủ yếu vì?

A.Vấn đề sở hữu vũ khí và phương tiện chiến tranh mới                  B. Vấn đề thuộc địa

C. Chiến lược phát triển kinh tế                        D. Mâu thuẫn trong chính sách đối ngoại

Câu 4. Chủ trương của giới cầm quyền Đức trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A.Tiến hành các cuộc chiến tranh nhằm giành giật thuộc địa, chia lại thị trường

B.Chủ động đàm phán với các nước đế quốc

C.Liên minh với các nước đế quốc

D.Gây chiến với các nước đế quốc láng giềng

Câu 5. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian:

1.Chiến tranh Mĩ – Tây Ban Nha                    2. Chiến tranh Trung – Nhật

3.Chiến tranh Anh – Bôơ                               4. Chiến tranh Nga – Nhật

  1. 1, 2, 3, 4            B. 2, 1, 3, 4                    C. 3, 2, 1, 4                 D. 1, 4, 2, 3

Câu 6. Đức là kẻ hung hãn nhất trong cuộc đua giành thuộc địa cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX vì

A.Nước Đức có tiềm lực kinh tế, quân sự nhưng lại ít thị trường, thuộc địa

B.Nước Đức có lực lượng quân dội hùng mạnh, được huấn luyện đầy đủ

C.Nước Đức có nền kinh ế phát triển mạnh nhất Châu Âu

D.Giới quân phiệt Đức tự tin có thể chiến thắng các đế quốc khác

Câu 7. Dấu hiệu nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX quan hệ quốc tế giữa các đế quốc ở Châu Âu ngày càng căng thẳng?

A.Sự hình thành các khối,các liên minh chính trị

B. Sự hình thành các khối, các liên minh kinh tế

C.Sự hình thành các khối, các liên minh quân sự

D. Sự tập trung lực lượng quân sự ở biên giới giữa các nước

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) -Châu Âu năm 1914

Câu 8. Những nước nào tham gia phe Liên minh?

A.Anh, Pháp, Nga                  B. Anh, Đức, Italia

C. Đức, Áo – Hung, Italia        D. Đức, Pháp, Nga

Câu 9. Những nước nào tham gia phe hiệp ước?

A.Anh, Pháp, Đức         B. Anh, Pháp, Nga               C. Mĩ, Đức, Nga         D. Anh, Pháp, Mĩ

Câu 10. Ý nào không phản ánh đúng mục đích thành lập của hai khối quân sự đối đầu (Liên minh và Hiệp ước) đầu thế kỉ XX?

A.Để lôi kéo đồng minh

B.Để tăng cường chạy đua vũ trang

C.Giải quyế cuộc khủng hoảng kinh tế đang bao trùm thế giới tư bản

D.Ôm mộng xâm lược, cướp đọat lãnh thổ và thuộc địa của nhau

Hai khối: màu đỏ khối Liên Minh,màu xanh khối Hiệp ước – Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Câu 11. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là gì?

A.Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội

B.Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa

C.Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp công nhân

D.Thái tử Áo – Hung bị một người yêu nước Xécbi ám sát

Lược đồ Chủ nghĩa tư bản (thế kỷ XVI đến 1914) – Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Câu 12. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là gì?

A.Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội

B.Mâu thuẫn giữa tư sản với chúa phong kiến ở các nước tư bản

C.Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp công nhân ở các nước tư bản

D.Thái tử Áo – Hung bị một người yêu nước Xécbi ám sát

Câu 13. Đức sử dụng chiến lược nào trong giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A.Đánh nhanh thắng nhanh/đánh chớp nhoáng

B. Đánh cầm cự, vừa đánh vừa đàm phán

C.Tiến công thẳng vào các đối thủ thuộc phe Hiệp ước

D. Đánh lâu dài để gìn giữ lực lượng

Câu 14. Mục đích chính của Đức khi tiến công vào các nước thuộc phe Hiệp ước là

A.Phô trương sức mạnh của Đức

B.Thăm dò thái độ của các nước thuộc phe Hiệp ước

C.Thăm dò thái độ của đồng minh các nước thuộc phe Hiệp ước

D.Thăm dò sức mạnh của các nước thuộc phe Hiệp ước

Câu 15. Mở đầu Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức tập trung phần lớn binh lực ở mặt trận phía Tây để

A.Dự định nhanh chóng đánh bại Ba Lan, rồi quay sang tấn công Nga

B.Dự định nhanh chóng đánh bại Pháp, rồi quay sang tấn công Nga

C.Dự định nhanh chóng đánh bại Anh, rồi quay sang tấn công Nga

D.Dự định nhanh chóng đánh bại Bỉ, rồi quay sang tấn công Nga

Câu 16. Sự kiện nào đánh dấu sự thất bại của kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Đức trong giai đoạn đầu cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A.Quân Đức tấn công Bỉ, chặn con đường ra biển, không cho quân Anh sang tiếp viện

B.Quân Pháp phản công giành thắng lợi trên song Máchủ nghĩaơ, quân Anh đổ bộ lên lục địa châu Âu

C.Quân Đức dồn binh lực sang mặt trận phía Đông, cùng quân Áo – Hung tấn công Nga quyết liệt

D.Quân Nga tấn công vào Đông Phổ, buộc Đức phải điều quân từ mặt trận phía Tây về chống lại quân Nga

Quân Đức vào Pháp – Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Câu 17. Hai bên tham chiến đưa những phương tiện chiến tranh mới (xe tăng, máy bay trinh sát và ném bom, hơi độc,…) vào thời điểm nào trong giai đoạn đầu cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A.Năm 1914       B. Năm 1915           C. Năm 1916       D. Năm 1917

Câu 18. Sự kiện nào đánh dấu kết thúc giai đoạn 1 của Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A.Chiến dịch tấn công Vécđoong của Đức thất bại ( 12 – 1916)

B.Pháp phản công và giành thắng lợi trên song Máchủ nghĩaơ ( 9 – 1914)

C.Sau cuộc tấn công Nga quyết liệ của quân Đức – Áo – Hung (1915)

D.Cả hai bên đưa vào cuộc chiến những phương tiện chiến tranh mới như xe tăng, máy bay trinh sát, ném bom (1915)…

Câu 19. Phe Liên minh Đức – Áo – Hung đánh mất quyền chủ động, lâm vào thế bị động trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất từ thời điểm nào?

A.Đầu năm 1915       B. Cuối năm 1915        C. Đầu năm 1916       D. Cuối năm 1916

Câu 20. Đức đã làm gì để cắt đứt đường tiếp tế trên biển của phe Hiệp ước?

A.Sử dụng máy bay trinh sát và ném bom                             B. Ném bom và thả hơi độc

C.Mai phục và tiêu diệt                                                          D. Sử dụng tàu ngầm

Câu 21. Mĩ giữ thái độ “trung lập” trong giai đoạn đầu của cuộc Chiến tranh hế giới thứ nhất vì

A.Muốn lợi dụng chiến tranh để bán vũ khí cho cả hai phe

B. Chưa đủ tiềm lực để tham chiến

C.Không muốn “hi sinh” một cách vô ích

D. Sợ quân Đức tấn công

Câu 22. Đến năm 1917, yếu tố nào tác động để Mĩ quyết định đứng về phe Hiệp ước trong Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A.Có đủ khả năng chi phối Hiệp ước

B. Các nước Đức – Áo – Hung đã suy yếu

C.Phong trào cách mạng ở các nước dâng cao

D. Phong trào phản đối chiến tranh của nhân dân Mĩ phát triển mạnh

Câu 23. Mĩ chính thức tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất bằng việc làm nào?

A.Kí Hiệp ước liên minh với Đức                              B. Tuyên chiến với Pháp

C.Tuyên chiến với Đức                                   D. Tuyên chiến với Anh

Câu 24. Nội dung nào chi phối giai đoạn 2 của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A.Cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga

B.Đức dồn lực lượng, quay lại đánh Nga và loại Italia ra khỏi vòng chiến

C.Tàu ngầm Đức vi phạm quyền tự do trên biển, tấn công phe Hiệp ước

D.Mĩ tuyên chiến với Đức, chính thức tham chiến và đứng về phe Hiệp ước

Câu 25. Ngày 3 – 3 – 1918, Hòa ước Brét Litốp được kí kết giữa

A.Nga và Pháp              B. Nga và Đức          C. Anh và Pháp            D. Đức và Mĩ

Câu 26. Nội dung củ yếu của Hòa ước Brét Litốp là

A.Hai bên bắt tay cùng nhau chống đế quốc

B.Nước Nga rút ra khỏi chiến tranh đế quốc

C.Phá vỡ tuyến phòng thủ của Đức ở biên giới hai nước

D.Hai nước hòa giải để tập trung vào công cuộc kiến thiết đất nước

Nga rút khỏi cuộc chiến – Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Câu 27. Cuối tháng 9 – 1918, quân Đức ở vào tình thế như thế nào?

A.Liên tiếp thất bại, bỏ chạy khỏi lãnh thổ Pháp và Bỉ

B. Liên tiếp thất bại, bỏ chạy khỏi lãnh thổ Pháp và Thổ Nhĩ Kì

C.Rút khỏi lãnh thổ Pháp và Bungari

D. Rút khỏi lãnh thổ Pháp và Ba Lan

Câu 28. Trước nguy cơ thấ bại, chính phủ mới được thành lập ở Đức (3 – 10 – 1918) đã làm gì?

A.Kí hiệp ước với Mĩ thừa nhận thất bại                               B. Đề nghị thương lượng với Mĩ

C.Bắt tay liên minh với Mĩ                                               D. Chấp nhận bồi thường cho Mĩ

Câu 29. Sự kiện nào đã diễn ra ở Đức ngày 9-11-1918?

A.Cách mạng bùng nổ, Hoàng đế Vinhem II bỏ chạy sang Hà Lan

B. Chính phủ mới được thành lập

C.Đức kí hiệp ước thừa nhận thất bại với Mĩ

D. Đức kí hiệp định đầu hang không điều kiện

Câu 30. Sự kiện nào đã diễn ra ở Đức ngày 11-11-1918?

A.Cách mạng bùng nổ

B. Chính phủ mới được thành lập

C.Hoàng đế Vinhem II bỏ chạy sang Hà Lan

D. Đức kí hiệp định đầu hang không điều kiện

Câu 31. Ý nào không phải là hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A.Khoảng 1,5 tỉ người bị lôi cuốn vào vòng khói lửa

B.10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương

C.Nền kinh tế các nước Châu Âu trở nên kiệt quệ vì chiến tranh

D.Cách mạng tháng Mười Nga (1917) thành công, chặt đứt khâu yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) – Châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Câu 32. Sự kiện đánh dấu bước chuyển biến lớn của cục diện chính trị thế giới trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A.Chính phủ mới được thành lập ở Đức

B.Cách mạng bùng nổ mạnh mẽ ở Đức

C.Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện

D.Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi và Nhà nước Xô viết được thành lập

Trên đây là Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918). Chúc các em ôn thi tốt!

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *