Các cách ghi nhớ sự kiện lịch sử – giúp bạn học sử dễ dàng hơn

Chúng ta luôn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề trong quá trình học Lịch Sử. Một trong số đó chính là cách ghi nhớ sự kiện lịch sử... Read more

Đề thi học kì I môn lịch sử năm học 2017-2018

ĐỀ THI HỌC KÌ I (NĂM HỌC: 2017 – 2018) Môn: Lịch sử 11. Thời gian làm bài: 45 phút. (16 câu trắc nghiệm, 3 câu tự luận) (Học sinh... Read more

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại Câu 1. Năm 1854, Nhật Bản phải kí hiệp ước mở cửa Si-mô-đa và... Read more

Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại – Đề cương ôn thi lịch sử lớp 11

Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại Phần 1 : Trắc nghiệm Câu 1. La-phông-ten là nhà ngụ ngôn cổ... Read more

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) – Đề cương ôn thi lịch sử lớp 11

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) Câu 1. Nguyên cớ nào dẫn tới bùng nổ chiến tranh thế giới... Read more

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 5: Châu Phi và các nước Mĩ La-tinh (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) – Đề cương ôn thi lịch sử lớp 11

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 5: Châu Phi và các nước Mĩ La-tinh (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) Câu 1. (NB)Trước khi bị TD... Read more

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) – Đề cương ôn thi lịch sử lớp 11

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) I. Mức độ nhận biết Câu 1. Giữa... Read more

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 – Bài 3: Trung Quốc – Đề cương ôn thi lịch sử lớp 11

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 – Bài 3: Trung Quốc I. Mức độ nhận biết Câu 1. Cuộc chiến tranh mà thực dân Anh tiến hành xâm lược Trung... Read more

Đề cương ôn tập Lịch sử 11

  Đề cương ôn tập lịch sử 11 NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 – 1945) Liên Xô(nướcNga) Thời gian Sự kiện Diễn... Read more

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 – Bài 2: Ấn Độ – Đề cương ôn thi lịch sử lớp 11

Bài tập trắc nghiệm Sử 11 – Bài 2: Ấn Độ I. Mức độ nhận biết Câu 1. Ý nào sau đây không đúng khi nói đến tình hình đất... Read more