Video ôn thi THPT Quốc Gia môn Lý: Quá trình truyền sóng và giao thoa sóng

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Lý: Quá trình truyền sóng và giao thoa sóng: Thầy giáo Nguyễn Thành Nam sẽ hướng dẫn các em học sinh bài học về quá trình truyền sóng và giao thoa sóng.

Phần 1:

Phần 2:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *