Công thức tính diện tích hình thang và chu vi hình thang – Toán lớp 8

Cách tính diện tích hình thang và chu vi hình thang

Hình thang là tứ giác lồi có hai cạnh song song.

Nhận xét :

  • Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau .
  • Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau

  1. Công thức tính diện tích hình thang

– Diện tích hình thang bằng chiều cao nhân với trung bình cộng của hai cạnh đáy:

Trong đó:

S: diện tích hình thang

a,b: 2 đáy hình thang

h: Chiều cao hình thang

  1. Cách tính chu vi hình thang

– Chu vi hình thang bằng tổng độ dài của hai đáy và hai cạnh bên (tất cả các cạnh của nó):

Trong đó:

a,b,c,d lần lượt là 4 cạnh của hình thang

P: chu vi hình thang

  1. Ví dụ:

Cho hình thang ABCD. AB và CD là 2 đáy của hình thang, biết AB = 4cm, CD bằng 9cm, BC = 5cm, AD = 6cm, chiều cao giữa 2 cạnh đáy bằng 4cm. Tính chu vi và diện tích hình thang trên.

giải:
Chu vi hình thang bằng:

P= AB + BC + CD + DA = 4 + 5 + 9 + 6 = 24 (cm)

Diện tích hình thang bằng:

Theo hướng dẫn của bài viết này, bạn đọc đã có thể hiểu hơn về công thức tính diện tích hình thang và chu vi hình thang.
Chúc các bạn thành công!

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *