Công thức tính thể tích hình cầu, diện tích mặt cầu

TỔNG HỢP CÔNG THỨC THỂ TÍCH HÌNH CẦU, DIỆN TÍCH MẶT CẦU

* Công thức và cách tính diện tích mặt cầu

– Công Thức Tính Diện Tích Mặt Cầu:

S = 4 x π x r2 = π x d2

Trong đó:

– r: bán kính hình cầu, mặt cầu
– d: đường kính mặt cầu, hình cầu

 

* Công thức và cách tính thể tích hình cầu

– Công Thức Tính Thể Tích Hình Cầu, Mặt Cầu

V = 4/3 x π x r3

Trong đó:

– r: bán kính hình cầu, mặt cầu

 

BÀI TẬP VẬN DỤNG TÍNH DIỆN TÍCH MẶT CẦU, THỂ TÍCH HÌNH CẦU

Cho một hình cầu có bán kính nối từ tâm O dài 6cm. Hỏi diện tích của mặt cầu này là bao nhiêu?

 

Áp dụng công thức tính diện tích mặt cầu, hình cầu ở trên ta có bán kính r = 5cm. Suy ra diện tích mặt cầu này sẽ bằng:

S = 4 x π x r2 = 4 x π x 62 = 1440 cm2

Đáp án sau khi tính diện tích mặt cầu là 1440 cm2

 

– Ví dụ cách tính thể tích hình cầu, mặt cầu:

Áp dụng theo bài toán trên nhưng thay đổi giá trị bán kính nối từ tâm O ra mặt cầu bằng 7cm. Hỏi thể tích hình cầu này bằng bao nhiêu?

 

Ta có r = 7cm. Khi áp dụng giá trị bán kính vào công thức tính thể tích hình cầu, ta có.

V = 4/3 x π x r3 = 4/3 x π x 73 = 1436 cm3 hoặc 14,36 m3

Công thức và cách tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu, mặt cầu được sử dụng khá nhiều trong các bài toán hình học phổ biến, bao gồm chỉ hình cầu hoặc hình cầu nối với hình vuông hoặc hình chữ nhật. Trong đó, công thức tính diện tích, thể tích hình cầu, mặt cầu có mối tương quan khá dễ nhận thấy với công thức tính thể tích hình lập phương, hình trụ hoặc hình hộp chữ nhật.

Nếu bạn đã từng giải các bài toán tính thể tích hình lập phương, hình trụ, hình hộp chữ nhật hẳn đã biết, các loại hình học không gian này có nhiều cách tính diện tích toàn phần, xung quanh khác nhau. Bên cạnh đó, khi các dạng hình này giao nhau, việc liên kết thêm các cách tính diện tích hình tròn, hình vuông hình chữ nhật rất quan trọng để tìm ra đáp án cuối cùng.

Trên Đây là Tổng hợp Công  thức tính thể tích hình cầu và diện tích mặt cầu, các bạn tham khảo nhé.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *