Danh sách các mã trường THPT tỉnh Phú Thọ

Công Ty Cổ Phần Liên Kết Giáo Dục Việt Nam cung cấp Danh sách mã tỉnh, mã các trường THPT tại Phú Thọ để tiện cho các thí sinh và phụ huynh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT, làm hồ sơ đăng ký dự thi đại học – cao đẳng.

Mã tỉnh Phú Thọ: 15

STT Mã trường Tên trường STT Mã trường Tên trường
1 001 THPT Việt Trì 37 037 THPT Thanh Sơn
2 002 THPT Nguyễn Tất Thành 38 038 THPT Bán công Thanh Sơn
3 003 THPT Công nghiệp Việt Trì 39 039 THPT Minh Đài
4 004 THPT Bán công Công nghiệp Việt trì 40 040 THPT Hương Cần
5 005 THPT Chuyên Hùng Vương 41 041 THPT Thạch Kiệt
6 006 THPT Dân lập Âu Cơ 42 042 Trung Tâm GDTX – HN Thanh Sơn
7 007 THPT Lê Quý Đôn 43 043 THPT Phù Ninh
8 008 THPT Dân lập Vân Phú 44 044 THPT Bán công Phù Ninh
9 009 THPT Herman 45 045 THPT Tử Đà
10 010 Trung tâm GDTX Việt Trì 46 046 THPT Phan Đăng Lưu
11 011 THPT Hùng Vương 47 047 THPT Trung Giáp
12 012 THPT Bán công Hùng Vương 48 048 Trung tâm GDTX Phù Ninh
13 013 THPT Thị Xã Phú Thọ 49 049 THPT Long Châu Sa
14 014 THPT Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ 50 050 THPT Lâm Thao
15 015 Trung tâm GDTX thị xã Phú Thọ 51 051 THPT Phong Châu
16 016 THPT Đoan Hùng 52 052 THPT Bán công Phong Châu
17 017 THPT Bán công Đoan Hùng 53 053 Trung tâm GDTX – HN Lâm Thao
18 018 THPT Chân Mộng 54 054 THPT Tam Nông
19 019 THPT Quế Lâm 55 055 THPT Bán công Tam Nông
20 020 Trung tâm GDTX-HN Đoan Hùng 56 056 THPT Mỹ Văn
21 021 THPT Thanh Ba 57 057 Trung tâm GDTX Tam Nông
22 022 THPT Bán công Thanh Ba 58 058 THPT Thanh Thuỷ
23 023 Trung tâm GDTX Thanh Ba 59 059 THPT Trung Nghĩa
24 024 THPT Yển Khê 60 060 Trung tâm GDTX Thanh Thuỷ
25 025 THPT Hạ Hoà 61 061 THPT Kỹ Thuật Việt Trì
26 026 THPT Vĩnh Chân 62 064 Trung tâm KTTHHN tỉnh
27 027 THPT Xuân Áng 63 065 THPT Văn Miếu
28 028 Trung tâm GDTX Hạ Hoà 64 066 THPT Vũ Thê Lang
29 029 THPT Cẩm Khê 65 067 TT Kỹ thuật TH- HN TX Phú Thọ
30 030 THPT Bán công Cẩm Khê 66 068 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
31 031 THPT Hiền Đa 67 069 THPT Minh Hoà
32 032 THPT Phương Xá 68 070 THPT Tản Đà
33 033 Trung tâm GDTX-HN Cẩm Khê 69 071 Trung tâm GDTX-HN Tân Sơn
34 034 THPT Yên Lập 70 072 THPT Hưng Hoá
35 035 THPT Lương Sơn 71 073 THPT Trường Thịnh
36 036 Trung tâm GDTX Yên Lập 72 074 THPT Nguyễn Huệ

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *