Danh sách mã các trường THPT tỉnh Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Liên Kết Giáo Dục Việt Nam cung cấp Danh sách mã tỉnh, mã các trường THPT tại Hải Dương để tiện cho các thí sinh và phụ huynh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT, làm hồ sơ đăng ký dự thi đại học – cao đẳng.

Mã tỉnh Hải Dương: 21

STT Mã trường Tên trường STT Mã trường Tên trường
1 013 THPT Nguyễn Trãi 36 048 THPT Thanh Bình
2 014 THPT Hồng Quang 37 049 THPT Kim Thành II
3 015 THPT Nguyễn Du 38 050 THPT Ninh Giang II
4 016 THPT Hoàng Văn Thụ 39 051 THPT Kinh Môn II
5 017 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 40 052 THPT Thanh Miện III
6 018 THPT Chí Linh 41 053 THPT Cẩm Giàng II
7 019 THPT Phả Lại 42 054 THPT Đường An
8 020 THPT Nam Sách 43 055 TT GDTX TP. Hải Dương
9 021 THPT Mạc Đĩnh Chi 44 056 TT GDTX Chí Linh
10 022 THPT Thanh Hà 45 057 TT GDTX Nam Sách
11 023 THPT Hà Đông 46 058 TT GDTX Kinh Môn
12 024 THPT Hà Bắc 47 059 TT GDTX Gia Lộc
13 025 THPT Kim Thành 48 060 TT GDTX Tứ Kỳ
14 026 THPT Đồng Gia 49 061 TT GDTX Thanh Miện
15 027 THPT Kinh Môn 50 062 TT GDTX Ninh Giang
16 028 THPT Nhị Chiểu 51 063 TT GDTX Cẩm Giàng
17 029 THPT Phúc Thành 52 064 TT GDTX Thanh Hà
18 030 THPT Tứ Kỳ 53 065 TT GDTX Kim Thành
19 031 THPT Cầu Xe 54 066 TT GDTX Bình Giang
20 032 THPT Gia Lộc 55 067 CĐ Công nghiệp Sao Đỏ
21 033 THPT Đoàn Thượng 56 068 TC Nông nghiệp & PTNT Hải Dương
22 034 THPT Ninh Giang 57 069 CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Hải Dương
23 035 THPT Quang Trung 58 070 TC Nghề Thương mại
24 036 THPT Thanh Miện 59 071 CĐ Kỹ thuật Khách sạn & Du lịch
25 037 THPT Thanh Miện II 60 072 THPT Tứ Kỳ II
26 038 THPT Cẩm Giàng 61 073 THPT Phú Thái
27 039 THPT Bình Giang 62 074 THPT Bến Tắm
28 040 THPT Kẻ Sặt 63 075 THPT Phan Bội Châu
29 041 THPT Thành Đông 64 076 THPT Ái Quốc
30 042 THPT Tuệ Tĩnh 65 077 THPT Trần Quang Khải
31 043 THPT Trần Phú 66 078 THPT Quang Thành
32 044 THPT Hưng Đạo 67 079 THPT Hồng Đức
33 045 THPT Khúc Thừa Dụ 68 080 THPT Lương Thế Vinh
34 046 THPT Nam Sách II 69 081 THPT Marie Curie
35 047 THPT Gia Lộc II 70 082 THPT Vũ Ngọc Phan

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *