Danh sách mã các trường THPT tỉnh Trà Vinh

Công Ty Cổ Phần Liên Kết Giáo Dục Việt Nam cung cấp Danh sách mã tỉnh, mã các trường THPT tại Trà Vinh để tiện cho các thí sinh và phụ huynh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT, làm hồ sơ đăng ký dự thi đại học – cao đẳng.

Mã tỉnh Trà Vinh: 58

STT Mã trường Tên trường
1 001 THPT Phạm Thái Bường
2 002 THPT Nguyễn Đáng
3 003 THPT Nguyễn Văn Hai
4 004 THPT Cầu Kè
5 005 THPT Tiểu Cần
6 006 THPT Vũ Đình Liệu
7 007 THPT Trà Cú
8 008 THPT Đại An
9 009 THPT Dương Quang Đông
10 010 THPT Duyên Hải
11 011 THPT Dân Tộc Nôi Trú THPT tỉnh Trà Vinh
12 012 THPT Chuyên
13 013 TTGDTX – HNDN H. Càng Long
14 014 THPT Hồ Thị Nhâm
15 015 THPT Tân An
16 016 Trung Tâm GDTX – HNDN TP Trà Vinh
17 017 THPT Thành Phố Trà Vinh
18 018 THPT Long Hiệp
19 019 THPT Cầu Quan
20 020 THPT Bùi Hiếu Nghĩa
21 021 THPT Hòa Minh
22 022 THPT Cầu Ngang A
23 023 THPT Cầu Ngang B
24 024 THPT Hàm Giang
25 025 THPT Phong Phú
26 026 THPT Tập Sơn
27 027 TT GDTX- HNDN H. Châu Thành
28 028 TT GDTX- HNDN H. Tiểu Cần
29 029 THPT Long Khánh
30 030 THPT Hòa Lợi
31 031 THPT Hiếu Tử
32 032 THPT Nhị Trường
33 033 THPT Đôn Châu
34 034 THPT Long Hữu
35 035 THPT Tam Ngãi
36 036 TT GDTX- HNDN H. Cầu Kè
37 037 TT GDTX –HNDN H. Cầu Ngang
38 038 TT GDTX –HNDN H. Trà Cú

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *