Đề án tuyển sinh trường Đại học Kiên Giang

Phương án tuyển sinh

Vùng tuyển sinh của Trường: Tuyển sinh trong cả nước.

1. Phương thức tuyển sinh

Từ năm 2015, nếu được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang thực hiện phương thức tuyển sinh cao đẳng như sau:

Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả của kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Trường dành 40% chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức 1.

Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Trường dành 60% chỉ tiêu để xét tuyển thí sinh theo phương thức 2.

Các phương thức tuyển sinh được áp dụng cho các ngành đào tạo:

 

STT

Tên ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Khối thi/Tổ hợp môn thi

Ghi chú

1

Công nghệ thực phẩm C540102 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

2

Nuôi trồng thủy sản

C620301

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Lý, Sinh

3

Chăn nuôi

C620105

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Lý, Sinh

4

Tin học ứng dụng

C480202

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán , Lý, Ngữ văn

5

Truyền thông và mạng máy tính C480102 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán , Lý, Ngữ văn

6

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử C510301 Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán , Lý, Ngữ văn

7

Kế toán

C340301

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Hóa

8

Tài chính – Ngân hàng

C340201

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Hóa

9

Quản trị kinh doanh

C340101

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh – Toán, Ngữ văn, Hóa

10

Tiếng Anh

C220201

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

 

Tỷ lệ chỉ tiêu giữa các phương thức sẽ được điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với các quy định của Nhà nước và tình hình tuyển sinh thực tế.

Nội dung chi tiết các phương thức tuyển sinh được trình bày sau đây.

 

2. Nội dung phương án tuyển sinh

2.1. Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả của kỳ thi THPT quốc gia.

a)  Tiêu chí xét tuyển

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

– Dự thi THPT quốc gia có đăng ký lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng;

– Có đăng ký xét tuyển vào trường.

b) Quy trình, tổ chức xét tuyển

Việc tổ chức tuyển sinh (hồ sơ xét tuyển, phương thức đăng ký, đợt xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển, lệ phí tuyển sinh…) được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2.2. Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

a)  Tiêu chí xét tuyển

Xét tuyển theo các tiêu chí sau:

– Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT;

– Tiêu chí 2: Xếp loại hạnh kiểm lớp 12 từ loại Khá trở lên;

– Tiêu chí 3:

Tổng điểm tổng kết năm của 3 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển theo ngành ở lớp 12 đạt từ 16,5 điểm trở lên.

b) Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau:

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + UTKV + UTĐT

– ĐM1, ĐM2, ĐM3 là điểm tổng kết năm học lớp 12 (các môn trong tổ hợp môn xét tuyển theo ngành) và là điểm tổng kết của 3 môn văn hóa thuộc tổ hợp môn xét tuyển đối với những thí sinh tốt nghiệp TCCN, TCN (theo Tiêu chí 3); điều kiện đảm bảo chất lượng: ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 ≥ 16,5 (15,0 đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại tỉnh Kiên Giang, các thí sinh này sẽ được bổ túc kiến thức 1 học kỳ).

– UTKV là mức ưu tiên khu vực và UTĐT là mức ưu tiên đối tượng: theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

c) Nguyên tắc xét tuyển

– Thí sinh phải đáp ứng các tiêu chí 1, 2, 3 nêu trên;

– Trường sẽ xác định điểm trúng tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển sinh của Trường;

– Trường hợp thí sinh có điểm trúng tuyển bằng nhau thì Trường xét chọn thí sinh có điểm trung bình chung cả năm lớp 12 từ cao xuống thấp.

2.3. Lịch tuyển sinh của Trường

* Theo phương thức 1:

Hồ sơ đăng ký và thời gian nhận hồ sơ đăng ký, đợt xét tuyển thực hiện theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Theo phương thức 2:

Thời gian, hồ sơ đăng ký xét tuyển, điều kiện trúng tuyển thực hiện theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và những quy định riêng của Trường.

Trường sẽ thực hiện nhiều đợt xét tuyển. Khi kết thúc mỗi đợt xét tuyển, nếu còn chỉ tiêu, Trường sẽ tiếp tục xét tuyển đợt tiếp theo. Thời gian kết thúc tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Dự kiến thời gian xét tuyển:

– Đợt 1:

+ Nhận hồ sơ: từ ngày 01/8/2015 đến ngày 20/8/2015

+ Xét tuyển: từ ngày 21/8/2015 đến 25/8/2015

+ Công bố kết quả: chậm nhất ngày 25/8/2015

– Đợt 2:

+ Nhận hồ sơ: từ ngày 25/8/2015 đến ngày 15/9/2015

+ Xét tuyển: từ ngày 16/9/2015 đến 19/9/2015

+ Công bố kết quả: chậm nhất ngày 19/9/2015

– Đợt 3:

+ Nhận hồ sơ: từ ngày 20/9/2015 đến ngày 05/10/2015

+ Xét tuyển: từ ngày 06/10/2015 đến 09/10/2015

+ Công bố kết quả: chậm nhất ngày 09/10/2015

– Đợt 4:

+ Nhận hồ sơ: từ ngày 10/10/2015 đến ngày 25/10/2015

+ Xét tuyển: từ ngày 26/10/2015 đến 30/10/2015

+ Công bố kết quả: chậm nhất ngày 30/10/2015

– Đợt 5:

+ Nhận hồ sơ: từ ngày 31/10/2015 đến ngày 15/11/2015

+ Xét tuyển: từ ngày 16/11/2015 đến 19/11/2015

+ Công bố kết quả: chậm nhất ngày 19/11/2015

 

Thí sinh phải hoàn tất việc bổ sung hồ sơ phục vụ xét tuyển (học bạ THPT, Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT,…) trước  ngày xét tuyển của mỗi đợt.

Địa điểm nhận hồ sơ:

Tại Bộ phận tuyển sinh, phòng Đào tạo Trường CĐCĐ Kiên Giang.

+ Địa chỉ: 217 Chu Văn An, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

+ Điện thoại: 0773.811.840.

+ Website: www.kgcc.edu.vn.

2.4.  Phương thức đăng ký của thí sinh

– Đối với phương thức 1:

Thủ tục đăng ký xét tuyển (ĐKXT) thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

– Đối với phương thức 2:

Quy trình và hồ sơ đăng ký như sau:

– Thí sinh nhận Phiếu ĐKXT tại Trường Trung học phổ thông đang học, Bộ phận Tuyển sinh thuộc phòng Đào tạo Trường CĐCĐ Kiên Giang hoặc tải về từ website của Trường: www.kgcc.edu.vn.

– Điền đầy đủ thông tin trong Phiếu ĐKXT.

– Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT trực tiếp tại Bộ phận Tuyển sinh thuộc phòng Đào tạo của Trường.

Hồ sơ gồm:

+ 01 Phiếu ĐKXT.

+ 01 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT (hoặc Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh mới tốt nghiệp  hoặc Bản sao bằng tốt nghiệp TCCN, TCN).

+ 01 Bản sao công chứng học bạ THPT.

+ 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của thí sinh.

+ 02 ảnh 4×6 cm chụp trong thời gian không quá 6 tháng (có ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh vào mặt sau tấm ảnh).

+ Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

Cuối thời hạn nộp hồ sơ, Hội đồng tuyển sinh xét tuyển theo các tiêu chí đã nêu trên, quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển và gởi Thông báo cho thí sinh trúng tuyển đến Trường làm thủ tục nhập học.

2.5. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:

Trường thực hiện chính sách ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ GD&ĐT ban hành.

2.6. Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước

3. Phân tích ưu, nhược điểm của phương án tuyển sinh

a) Sự  phù hợp của phương thức tuyển sinh với đặc thù các ngành đào tạo của trường và với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành

Phương thức tuyển sinh của Trường dựa trên việc đánh giá học lực đầu vào của thí sinh ở các môn học nền tảng đối với các ngành đào tạo tương ứng. Phương thức tuyển sinh này phù hợp và cần thiết đối với các lĩnh vực, ngành đào tạo đặc thù của Trường theo định hướng nghề nghiệp trình độ cao đẳng.

Việc tổ chức xét tuyển như đề xuất trong phương án cho phép lựa chọn được các thí sinh có đủ điều kiện về kiến thức văn hóa (thông qua kết quả học tập ở phổ thông).

Có thể nói, chương trình giáo dục phổ thông hiện nay chưa tạo ra sự phân hóa rõ rệt về xu hướng nghề nghiệp cho học sinh trong quá trình học tập. Ngành đào tạo của nhà trường là các khối ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Nông nghiệp, Nhân văn… cung cấp nguồn nhân lực cho địa phương và khu vực, vì vậy tuyển sinh đủ chỉ tiêu là một nhiệm vụ quan trọng của Trường.

Việc sử dụng phương thức tuyển sinh nêu trên sẽ giúp nhà trường chọn ra được những thí sinh phù hợp cao giữa sở trường, năng lực của bản thân với tính đặc thù của ngành đào tạo.

b) Các yếu tố đảm bảo chất lượng, sự công bằng của phương thức tuyển sinh đề xuất

Tuyển sinh theo phương án đề xuất ở trên (xét tuyển theo kết quả kỳ thi chung và xét kết quả học tập của thí sinh ở THPT) sẽ:

– Đảm bảo được chất lượng đầu vào cần thiết của thí sinh theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia hoặc trên cơ sở học lực từ chương trình giáo dục THPT hiện hành.

– Mọi thí sinh đủ điều kiện đều có cơ hội xét tuyển đồng thời ở nhiều ngành học khác nhau (nếu có nguyện vọng); các yếu tố may rủi trong thi cử sẽ được giảm bớt một cách căn bản.

 

c) Thuận lợi, khó khăn của nhà trường, học sinh khi trường triển khai phương án tuyển sinh

* Thuận lợi:

– Đáp ứng nguồn nhân lực và các ngành nghề mà xã hội đang cần.

– Phù hợp với đặc thù các ngành đào tạo của Trường và với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

– Định hướng được việc lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh THPT.

– Có thể sử dụng phần mềm tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT trong phương án tuyển sinh riêng của Trường; sử dụng các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT về khu vực và đối tượng ưu tiên.

* Khó khăn:

Thí sinh có thể đồng thời nộp hồ sơ ĐKXT vào nhiều ngành khác nhau của Trường dẫn đến tồn tại số lượng thí sinh ảo khi xét tuyển.

d) Các hiện tượng tiêu cực có thể phát sinh khi triển khai phương án tuyển sinh và các giải pháp chống tiêu cực

Với các Phương thức 1 có thể xuất hiện các hiện tượng tiêu cực thường thấy trong các kỳ thi chung những năm qua. Giải pháp của Trường là nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ GD&ĐT.

Với Phương thức 2, tiêu cực cơ bản có thể phát sinh là thiếu minh bạch trong quá trình xét tuyển.

Để khắc phục những hiện tượng trên, Trường sẽ sử dụng các biện pháp:

– Có quy định rõ ràng, đầy đủ về quy trình tuyển sinh.

– Nghiêm túc thực hiện các quy định và công khai thông tin tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm quy chế tuyển sinh và có hình thức khen thưởng xứng đáng đối với những trường hợp phát hiện tiêu cực.
Nội dung chi tiết

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *