Phân Biệt Cách sử dụng another và other

Phân Biệt Cách sử dụng another và other

Another và Other là hai từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh, nếu không nắm vững cách dùng của 2 từ này thì rất dễ mắc lỗi trong các bài thi, dưới đây Là cách phân biệt Another và other trong tiếng anh:

Cách phân biệt Another và Other

 

Dùng với danh từ đếm được

• an + other + danh từ đếm được số ít = một cái nữa, một cái khác, một người nữa, một người khác (= one more).
another pen = one more pen
• the other + danh từ đếm được số ít = cái cuối cùng còn lại (của một bộ), người còn lại (của một nhóm), = last of the set.
the other pen= the last pel present

• Other + danh từ đếm được số nhiều = mấy cái nữa, mấy cái khác, mấy người nữa, mấy người
khác (= more of the set).
other pens = some more pencils
• The other + danh từ đếm được số nhiều = những cái còn lại (của một bộ), những người còn lại (của một nhóm), = the rest of the set.
the other pencils = all remaining pencils
[​IMG]

Dùng với danh từ không đếm được

Other + danh từ không đếm được = một chút nữa (= more of the set).
other water = some more water
• The other + danh từ không đếm được = chỗ còn sót lại.
the other water = the remaining water

· Another và other là không xác định trong khi the other là xác định; nếu chủ ngữ là đã
biết (được nhắc đến trướcđó) thì ta có thể bỏ danh từ đi sau another hoặc other, chỉ cần
dùng another hoặc other như một đại từ là đủ. Khi danh từ số nhiều bị lược bớt (trong
cách nói tắt nêu trên) thì other trở thành others. Không bao giờ được dùng others + danh
từ số nhiều:
I Don ‘t want this bag. Please give me another.
(another = any other bag – not specific)
I Don ‘t want this bag. Please give me the other.
(the other = the other bag, specific)
This chemical is poisonous. Others are poisonous too.
(others = the other chemicals, not specific)
I Don ‘t want these books. Please give me the others.
(the others = the other books, specific)
· Trong một số trường hợp người ta dùng one hoặc ones đằng sau another hoặc other thay
cho danh từ:
I Don ‘t want this bag. Please give me another one.
I don’t want this bag. Please give me the other one.
This chemical is poisonous. Other ones are poisonous too.
I don’t want these  bags. Please give me the other ones.
· This hoặc that có thể dùng với one nhưng these và those không được dùng với ones,
mặc dù cả 4 từ này đềucó thể dùng thay cho danh từ (với vai trò là đại từ) khi không đi
với one hoặc ones:

I don’t want this bag k. I want that.

Trên đây là cách phân biệt Another và other trong tiếng anh, Các bạn tham khảo nhé!

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *