Video ôn thi đại học môn Sinh về về hoán vị gen

Bài tập về hoán vị gen có 3 dạng: Xác định tỷ lệ các loại giao tử; Xác định tỷ lệ các loại kiểu hình; Xác định tần số hoán vị gen và kiểu gen bố mẹ.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *