Công thức tính chu vi, diện tích hình vuông – Bài tập vận dụng – Toán lớp 3

0
7229
Hình vuông và công thức tính chu vi, diện tích hình vuông
Загрузка...

Công thức tính chu vi, diện tích hình vuông.

Định nghĩa hình vuông:

Загрузка...

Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.

Ví dụ 1: Chọn đáp án đúng:

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình vuông?

Giải: Đáp án B.

Các tính chất của hình vuông:

 • Bốn cạnh bằng nhau.
 • Bốn góc bằng nhau và bằng 90 độ
 • Hai đường chéo:
  – Bằng nhau.
  – Cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
  – Vuông góc với nhau.
  – Là các đường phân giác của các góc của hình vuông.

Dấu hiệu nhận biết hình vuông:

Có 2 cạnh kề bằng nhau
Có hai đường chéo vuông góc
Có một đường chéo là đường phân giác của một góc

Công thức tính chu vi hình vuông:

Công thức tính chu vi hình vuông
Công thức tính chu vi hình vuông

Chu vi hình vuông bằng tổng độ dài bốn cạnh.

C = 4 x a

Bài tập vận dụng:

Ví dụ 1: Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 4cm. Tính chu vi hình vuông ABCD.

Bài giải

Chu vi hình vuông ABCD bằng:

CABCD = 4 x 4 = 16 (cm)

Ví dụ 2: Người ta uốn một sợi dây thép vừa đủ thành một hình vuông cạnh 10 cm.Tính độ dài đoạn dây đó.
Tóm tắt
Sợi dây uốn thành hình vuông cạnh :10 cm
Tính độ dài đoạn dây
Bài giải
Độ dài đoạn dây là:
10 x 4 = 40 (cm)
Đáp số: 40 cm

Công thức tính diện tích hình vuông:

 

Công thức tính diện tích hình vuông
Công thức tính diện tích hình vuông

Diện tích hình vuông bằng bình phương độ dài 1 cạnh.

SABCD = a x a = a2

Ví dụ 1: Cho hình vuông ABCD có đô dài 1 cạnh bằng 5cm. Tính diện tích hình vuông đó.

Bài giải

Diện tích hình vuông ABCD bằng:

SABCD = 52 = 25 (cm2)

Ví dụ 2: Cho hình vuông ABCD biết chu vi hình vuông bằng 24cm, tính diện tích hình vuông đó.

Bài giải

Độ dài 1 cạnh của hình vuông là

AB = BC = CD = DA = 24 : 4 = 6 (cm)

Diện tích hình vuông đó là:

SABCD = 62 = 36 (cm2)

Trên đây là công thức tính chu vi, diện tích hình vuông và bài tập vận dụng để chúng ta hiểu rõ hơn.

Chúc các bạn học tốt!

 

Загрузка...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here