Hình lập phương và công thức tính diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương.

Hình lập phương và cách tính diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương.

Hình lập phương là khối hình có 6 mặt đều là hình vuông bằng nhau, 12 cạnh có chiều dài bằng nhau, có tất cả 8 đỉnh.

Cho 1 hình lập phương có cạnh bằng a. Dưới đây là các công thức tính diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương:

Công thức tính diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương.
Công thức tính diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương.
  1. Công thức tính diện tích đáy hình lập phương

Sđáy = 2a2

  1. Công thức tính diện tích xung quanh hình lập phương

Sxq = 4a2

  1. Công thức tính diện tích toàn phần hình lập phương

Stp = Sđáy + Sxq = 6a2

  1. Công thức tính thể tích hình lập phương

V = a3

Ví dụ: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, biết các cạnh của hình lập phương có độ dài bằng 6cm. Hãy tính diện tích đáy, diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương đó.

Ví du về công thức tính diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương.
Ví du về công thức tính diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương.

– Diện tích đáy hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ bằng:

Sđáy = 2a2 = 2×62 = 72 (cm2)

– Diện tích xung quanh hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ bằng:

Sxq = 4a2 = 4×62 = 144 (cm2)

– Diện tích toàn phần hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ bằng:

Stp = Sđáy + Sxq = 72+144 = 216 (cm2)

– Thể tích hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ bằng:

V = a3 = 63 = 216 (cm3)

Trên đây là công thức tính diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương. Các bạn cùng tham khảo nhé.

Chúc các bạn học tốt

 

Related Posts

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *