Công thức tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn

Công thức tính diện tích tròn và chu vi hình tròn rất đơn giản và dễ nhớ. Tuy nhiên, nếu như trong quá trình học cũng như lâu ngày không sử dụng lại thì các bạn sẽ có thể quên bởi vì chúng khá giống nhau. Dưới đây là công thức tính diện tích và chu vi hình  tròn

Công thức tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn nhanh nhất

Diện tích hình tròn được tính theo công thức: Bình phương bán kính tròn nhân với số Pi

S= r2 x3,14

Hoặc

A= d2 /4 x 3,14

Trong đó:

R: là bán kính hình tròn

D: là đường kính hình tròn

Hằng số pi = 3,14

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi hình tròn bằng tích đường kính nhân Pi

C= r x 2 x 3,14

Hoặc

C = d x 3,14

Trong đó:

R: là bán kính hình tròn

D : là đường kính hình tròn

3, 14 là hằng số Pi

Bài tập áp dụng công thức tính diện tích hình tròn

Câu 1: Tính diện tích hình tròn có bán kính r

  1. a) r = 5cm            b) r = 0,4 dm             c) r = 3/5 m

Câu 2: Tính diện tích hình tròn có bán kính d

  1. a) d = 12 cm        b) 7,2 dm                 c) d = 4/5 m

Câu 3: Tính diện tích một mặt bàn hình tròn có bán kính 45 cm

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tính diện tích hình tròn có bán kính r

A, 5 x 5 x 3,14 = 78,5 cm2

B, 0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,524 dm2

C, m = 0,6m

0,6 x 0,6 x 3,14 = 1, 11304 m2

Đáp số:

A, 78,5 cm2

B, 0,524 dm2

C, 1, 11304 m2

Câu 2: Tính diện tích hình tròn có bán kính d

  1. a) Bán kính hình tròn là: 12 : 2 =6 (cm)

Diện tích hình tròn là: 6 × 6 × 3,14 = 113,04 (cm2)

  1. b) Bán kính hình tròn là: 7,2 : 2 = 3,6 (dm)

Diện tích hình tròn là: 3,6 × 3,6 × 3,14 = 40,6944 (dm2)

C, bán kính hình tròn: :2== 0,4 (m)

Diện tích hình tròng là: 0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (m2)

Đáp số:

A, 113,04 (cm2)

B, 40,6944 (dm2)

C, 40,6944 (dm2)

Câu 3:

Diện tích của mặt bàn hình tròn là:

45 × 45 × 3,14 = 6358,5 (cm2)

Đáp số: 6358,5 cm2

Câu 1: Tính diện tích hình tròn có bán kính r

  1. a) r = 6 cm              b) r = 0,35 dm

Câu 2: Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28 cm

Câu 3: Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7 m, người ta xây thành miệng rộng 0,3 m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tính diện tích hình tròn có bán kính r

A, 6 x 6 x 3,14 = 113,04

B, 0,35 x 0,35 x 3,14= 0, 38465

Đáp số: a, 111,03 cm2 , b, 0,38465

Câu 2:

Theo đề bài ta có:

d × 3,14 = C

d × 3,14 = 6,28

d = 6,28 : 3,14

d = 2

Vậy đường kính của hình tròn bằng 2 cm

Bán kính của hình tròn là: 2 : 2 = 1 (cm)

Diện tích của hình tròn là:

1 × 1 × 3,14 = 3,14 (cm2)

Đáp số: 3,14 cm2

Câu 3:

Diện tích của hình tròn bé (miệng giếng) là:

0,7 × 0,7 × 3,14 = 1,5386 (cm2)

Bán kính của hình tròn lớn là:

0,7 + 0,3 = 1 (m)

Diện tích của hình tròn lớn là:

1 × 1 × 3,14 = 3,14 (cm2)

Diện tích của thành giếng là:

3,14 – 1,5386 = 1,6014 (m2)

Đáp số: 1,6014 (m2)

Hi vọng công thức tính diện tích hình tròn trên sẽ giúp các bạn làm bài tập tốt hơn. Chúc các bạn thành công.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *