Đáp án + Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh vào chuyên Nguyễn Huệ-Hà Nội năm 2017-2018

Chỉ còn mấy tháng nữa là kì thi vào lớp 10 sẽ diễn ra, hiện nay, Bộ Giáo Dục vẫn chưa công bố môn thi thứ 3 nhưng theo nhiều dự đoán, môn thi thứ 3 vẫn là môn tiếng Anh. Sau đây, onthitot sẽ gửi tới các em Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh vào lớp 10 chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội năm học 2017-2018.

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh vào chuyên Nguyễn Huệ-Hà Nội năm 2017-2018

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh chuyên Nguyễn Huệ Hà Nôi năm học 2017-2018 gồm 5 phần. Phần I- Listening, phần 2-Pronunciation, phần 3- Reading Comprehension, Phần 4- Writing. Tổng điểm toàn bài: 100. Từ câu 1 đến câu 85, từ câu 85-100: viết bài luận= 15 điểm.

Đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh vào chuyên Nguyễn Huệ-Hà Nội năm 2017-2018

 1. F
 2. F
 3. T
 4. T
 5. F
 6. historical
 7. boat
 8. crafts
 9. carpet
 10. India
 11. Museum
 12. Indian silk
 13. remote
 14. birds
 15. poisonous
 16. C
 17. B
 18. D
 19. D
 20. B
 21. C
 22. B
 23. D
 24. D
 25. A
 26. C
 27. D
 28. B
 29. C
 30. A
 31. bear up
 32. looking on
 33. dropped off
 34. carrying out
 35. join in
 36. died down
 37. calling for
 38. came by/had come by
 39. gave away
 40. take over
 41. comparatively
 42. additional
 43. various
 44. notoriously
 45. ascertain
 46. inconclusive
 47. researchers
 48. rigorous
 49. rainfall
 50. findings
 51. B
 52. E
 53. C
 54. F
 55. D
 56. A
 57. D
 58. B
 59. A
 60. D
 61. A
 62. B
 63. C
 64. C
 65. B
 66. recycles
 67. rain
 68. called
 69. process
 70. into
 71. the
 72. gets
 73. falls
 74. high
 75. together
 76. There was an agreement among the teachers to introduce the new methods.
 77. you needn’t have gone to all that trouble
 78. Sad as it is, unemployment is unlikely to go down this year
 79. Under no circumstance must you mention this secret to him.
 80. If you put yourself in my place/position/situation, you would feel the same.
 81. i was on the point of leaving when she turned up.
 82. i was taken by surprise when my collegues organized a farewell party on my last day at the company.
 83. If you take into account how young Luke is, you must admit he’s making exellent progress musician.
 84. Peter was in hot water because he didn’t finish an important project by the deadline.
 85. You should make an example of him so that others will be afraid to behave as he did.

 

Trên đây là Đáp án + Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội năm học 2017-2018. Các em tham khảo nhé, chúc các em đạt kết quả cao.

Nhận xét đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội năm học 2017-2018: Đề thi bao gồm có cả phần nghe khá khó, Đề thi khác biệt so với nhiều đề thi các trường khác, các bạn ôn thi học sinh giỏi cũng có thể tham khảo đề này vì nội dung khá giống với đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố.

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *